Kategorijas
Elektroniskais iepirkums Likumdošana, normatīvie akti

No nākamā gada maija Elektronisko iepirkumu sistēmā mainīsies autentificēšanās nosacījumi

No nākamā gada 1.maija Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) mainīsies autentificēšanās nosacījumi, paredz šodien valdības pieņemtie Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi.

Leta

No nākamā gada 1.maija Elektronisko iepirkumu sistēmā (EIS) mainīsies autentificēšanās nosacījumi, paredz šodien valdības pieņemtie Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi.

No minētā datuma autentificēties EIS būs iespējams, tikai izmantojot kvalificētus vai kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas rīkus. Minētais nosacījums būs spēkā arī attiecībā uz ārvalstniekiem. 

Pašlaik e-iepirkumu sistēmas dalībnieku lietotāji autentificējas sistēmā, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras izsniegtos pieejas rekvizītus un aģentūras pārziņā esošajā vienotajā pieteikšanās modulī pieejamos elektroniskās identifikācijas līdzekļus.

Noteikumi arī paredz regulējumu par ārvalstīs reģistrēta piegādātāja nodokļu saistību izpildes pārbaudēm Latvijā, kā arī precizēts regulējums par neizpildīto nodokļu saistību pārbaudi un sagatavojamo e-izziņu.
Vienlaikus ar šiem noteikumiem paredzēts papildināt e-izziņu ar ierakstiem par lēmumos un spriedumos ietvertajiem aizliegumiem piedalīties valsts un pašvaldību iepirkumos.