Valdība apstiprina 30,66 miljonu eiro piešķiršanu VAS “Latvijas dzelzceļš”

Satiksmes ministrija

Šodien, 20. decembrī, valdība apstiprināja 30,66 miljonu eiro piešķiršanu VAS „Latvijas dzelzceļš” (LDz) finanšu līdzsvara nodrošināšanai 2021. gadā. Finansējums tiks izmaksāts no budžeta programmas “Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem”.

“Valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un izmantošanas izmaksas ir augstākas nekā budžetā šim mērķim paredzētais finansējums, papildus tam “Latvijas dzelzceļa” darbību būtiski ietekmē ģeopolitiskie izaicinājumi. Valdības apstiprinātais finansējums ir vitāli svarīgs dzelzceļa pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai,” uzsver satiksmes ministrs Jānis Vitenbergs.  

Saskaņā ar spēkā esošo normatīvo regulējumu un Daudzgadu līgumā noteikto dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanu par 2021. gadu, finanšu līdzekļi tiks izmantoti valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras izdevumu segšanai. Finansējums paredzēts  attīstības projektu līdzfinansēšanai, tostarp Eiropas Savienības fondu projektu realizācijai, kas ir būtiski valsts stratēģiskās kritiskās infrastruktūras nodrošināšanai, dzelzceļa pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un dzelzceļa kā sabiedriskā transporta mugurkaula stiprināšanai.

Valstī spēkā esošais normatīvais regulējums nosaka valsts pienākumu piešķirt finansējumu gadījumos, ja publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājam veidojas finanšu līdzekļu deficīts, kas saistīts ar neiegūtajiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem un infrastruktūras nodrošināšanas izmaksu segšanu.

Situācijā, kad kravu pārvadājumu tirgus ir svārstīgs, pārvadājumu apjomi tiek saskaņoti ar kravu nosūtītājiem īstermiņā, bet infrastruktūru ir nepieciešams saglabāt un uzturēt darbderīgā stāvoklī, LDz turpina iekšējo procesu pārskatīšanu un tehnoloģisko procesu maiņu, lai panāktu izmaksu samazināšanu un efektivitātes paaugstināšanu. Vienlaikus, joprojām budžetā paredzētais finansējums ir mazāks nekā dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, tāpēc valdībā tiek risināts jautājums par finansējuma piešķiršanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Kā iepriekš informējām, atbilstoši valdības lēmumam LDz no budžeta programmas “Līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem” piešķirti 9,5 miljoni eiro finanšu līdzsvara nodrošināšanai 2020.gadā.