Kategorijas
Nozares

Domāt vismaz vienu soli uz priekšu

Par pakalpojumiem mēdz teikt ātri, lēti vai kvalitatīvi – izvēlies divus no trim, jo visi trīs kopā nav iespējami! Diemžēl lielākajā daļā gadījumu valsts un pašvaldību iestādes degvielas uzpildes staciju (DUS) tīklu pakalpojumu iepirkumus veic, balstoties uz pirmajiem diviem raksturlielumiem.

Par pakalpojumiem mēdz teikt ātri, lēti vai kvalitatīvi – izvēlies divus no trim, jo visi trīs kopā nav iespējami! Diemžēl lielākajā daļā gadījumu valsts un pašvaldību iestādes degvielas uzpildes staciju (DUS) tīklu pakalpojumu iepirkumus veic, balstoties uz pirmajiem diviem raksturlielumiem. Praksē tikai aptuveni piektdaļa degvielas iepirkumu notiek pārdomāti – kā saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

Visbiežāk šādas izvēles pamatā ir bažas par vērtēšanas kritērijiem un to pamatotību. Otršķirīgs kļūst fakts, ka, dodot priekšroku zemākajai cenai, pasūtītājs nereti riskē ar produkta vai servisa kvalitāti. Degvielas cena dažādos DUS tīklos atšķiras minimāli, dažu santīmu robežās, jo produkts ir līdzīgs. Galvenās cenu atšķirības nosaka tieši tirgotāja profils – cik kvalitatīva ir degviela, kāds serviss tiek nodrošināts, kādas piedevas pievienotas degvielai un citi faktori. Neņemot vērā citus kritērijus, tikai cenu, pasūtītājs pēc līguma noslēgšanas mēdz būt neapmierināts, jo nesaņem vēlamo, piemēram, ziemā nav iespējas iegādāties laikapstākļiem piemērotas arktiskās klases dīzeļdegvielu vai DUS tīkls neaptver plašāku reģionu, ja mainās maršruti. Sadarbībā ar uzņēmumiem situācija ir pretēja, jo vadītājs daudz nopietnāk apsver ieguvumus ilgtermiņā un to, lai nauda tiktu ieguldīta jēgpilni. Tāpēc priecē, ka ir iestādes, kas iepirkumus izvēlas pēc to saimnieciskā izdevīguma – Dobeles novada pašvaldība, Latvijas pasts, Latvenergo, Neliekamās medicīniskās palīdzības dienests un citas.

Lai izvēlētos saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijus, iesakām domāt soli vai pat divus uz priekšu. Cik liels ir autoparks? Cik bieži un cik tālu būs jābrauc? Vai maršruti var mainīties? Vai nepieciešams papildu serviss? Vai ir aizdomas par to, ka darbinieki degvielu tērē privātām vajadzībām? Mūsuprāt, tas motivē pasūtītāju domāt plašāk un veicina veselīgu pieeju vajadzībām, vienlaikus ļaujot piešķirtos līdzekļus iztērēt pārdomāti.

Statoil Fuel & Retail Latvia speciālisti ir apkopojuši ieteikumus, kuru mērķis ir atvieglot valsts, pašvaldību un privātā sektora iepirkumu veicējiem DUS tīklu pakalpojumu iepirkumu konkursu sagatavošanu. Tie izstrādāti, balstoties uz starptautiskās prakses piemēriem, starptautisko un nacionālo likumdošanu, īpaši ņemot vērā patērētāju intereses. Plašāks materiāls pieejams: http://ej.uz/degvielasiepirkumi


Labās prakses vadlīnijas

„Kritēriji degvielas uzpildes staciju tīklu pakalpojumu iepirkumu konkursiem”

1. DUS tīkla ģeogrāfiskais pārklājums un ar to saistītais DUS minimālais skaits

Atkarībā no saimnieciskās darbības iepircējs var noteikt prasības attiecībā uz DUS tīkla ģeogrāfisko pārklājumu atbilstoši savām objektīvajām vajadzībām. Ar to var saprast gan konkrētu apdzīvotu vietu, noteiktu rajonu, apgabalu, visas valsts teritoriju vai arī ārvalstis. Piemēram, ja iepircēja darbība paredz regulāru autotransporta kustību starp dažādām pilsētām, var tikt izvirzīta prasība, ka konkursantam jānodrošina vismaz x DUS katrā no šīm pilsētām, kā arī (atkarībā no attāluma starp pilsētām) objektīvi nepieciešamo DUS skaits starp tām (uz konkrētiem autoceļiem).

Sadarbība ar vienu DUS tīklu nodrošina vienlīdzīgu servisa un produktu pieejamību, netiek jaukta dažādu tirgotāju piedāvātā degviela, jo tām var tikt pievienotas dažādas piedevas, kuru savstarpēja sajaukšana nav vēlama. Nav nepieciešamas vairākas degvielas kartes, tiek piešķirtas vienādas un kopējam apjomam atbilstošas atlaides, turklāt samazinās administratīvie izdevumi, jo pirkumi tiek atspoguļoti vienā kopējā rēķinā un nav jāslēdz un jāuzrauga vairāki līgumi ar dažādiem DUS tīkliem.

2. Attālums līdz DUS

Pamatojoties uz savām vajadzībām, iepircējs var noteikt maksimālo attālumu līdz konkrētām DUS, piemēram, no biroja vai autoparka atrašanās vietas. Ja iepircējam nepieciešama viena DUS Rīgā, tā autotransporta kustība galvenokārt notiek konkrētā pilsētas rajonā, un maršruta sākums parasti ir tā birojs, tad iepircējs var noteikt, ka DUS jāatrodas ne tālāk kā x km no biroja.

Pieaugot degvielas cenām, ikviens papildus nobrauktais kilometrs rada izmaksas, piemēram, ja autotransportam speciāli jābrauc uzpildīt degviela uz attālāku DUS. Attiecīgi, jo tuvāk atrodas DUS, jo mazāki ir izdevumi (degvielas patēriņš, šofera papildus darba laiks, automašīnas un riepu nolietojums).

3. Degvielas atbilstība konkrētiem standartiem

Pastāv dažādi degvielas standarti. ES tie ir noteikti šādi: benzīnam – EN228 un dīzeļdegvielai – EN590. Latvijas likumdošana (Ministru kabineta noteikumi nr. 332 „Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu”) nosaka būtiski zemākus minimālos kvalitātes kritērijus. Piemēram, Latvijas normatīvi neregulē ūdens piejaukuma daudzumu dīzeļdegvielā, bet tas var radīt zaudējumus automašīnai vairāku tūkstošu latu vērtībā, bojājot motora sprauslas un degvielas padeves sistēmu. Praktiski visi autoražotāji, kas ES valstīs realizē savu produkciju, ir noteikuši, ka konkrētajam autotransportam ir jālieto ES standartiem atbilstoša degviela, turklāt autotirgotājs var atteikties no garantijas, ja lietota neatbilstošas kvalitātes degviela.

4. Darbības nepārtrauktība

Uzņēmumi vai organizācijas, kuru darbība saistīta ar autoparka izmantošanu 24 stundas diennaktī, septiņas dienas nedēļā, un kam nepieciešama garantēta degvielas pieejamība, piemēram, dabas stihiju laikā, var noteikt objektīvi nepieciešamās prasības attiecībā uz DUS darba laiku. Vērtēšanai var izmantot papildu kritērijus, piemēram, DUS aprīkojums ar dīzeļģeneratoriem elektrības padeves nodrošināšanai. Šādas prasības var būt īpaši aktuālas glābšanas dienestiem, sabiedriskā transporta uzņēmumiem, preču piegādātājiem u. tml.

5. Videonovērošana DUS

Pieaugot degvielas cenām, ir tendence pieaugt gadījumu skaitam, kad uzņēmumu darbinieki negodprātīgi izmanto uzņēmumu degvielas kartes (piemēram, uzpilda degvielu personīgajā autotransportā vai kannās). DUS izvietoto videonovērošanas iekārtu ieraksti palīdz identificēt šādus negodprātīgas rīcības gadījumus (īpaši efektīvi tas iespējams kopā ar pirkumu monitoringu, sk. turpmāk). Šādu gadījumu identifikācija un savlaicīga novēršana var sniegt uzņēmumam būtisku līdzekļu ekonomiju.

6. Pirkumu monitorings un brīdināšana par aizdomīgiem darījumiem

Pirkumu monitorings palīdz identificēt uzņēmumu vai organizāciju darbinieku negodprātīgu rīcību attiecībā uz degvielas karšu izmantošanu. Sistēma automātiski signalizē par uzpildēm, kas neatbilst pircēja iepriekš noteiktajiem kritērijiem (uzpildes apmērs, biežums, diennakts laiks, laiks starp uzpildēm u. tml.). Uzņēmumu darbinieku negodprātīgas rīcības gadījumu identifikācija un preventīvi veiktas darbības var sniegt uzņēmumam būtisku līdzekļu ekonomiju.

7. Iespēja iegādāties degvielu ārvalstīs

Gadījumā, ja iepircējam ir objektīva nepieciešamība iegādāties degvielu ne tikai Latvijas Republikas teritorijā, bet arī ārvalstīs (komandējumi, darījumu braucieni), konkursā var tikt iekļauta papildu prasība, lai konkursants nodrošina iespēju iegādāties degvielu attiecīgajās ārvalstīs. Tas ļauj ārvalstīs ar vienu degvielas karti veikt norēķinu par degvielu un papildu pakalpojumiem (piemēram, maksas ceļu apmaksa, auto piederumu pirkumi).

8. Rēķinu apmaksas termiņi

Iepircējam var būt būtiski noteikt specifiskus norēķinu termiņus par pirkumiem, lai optimizētu naudas plūsmu un nodrošinātu pieņemtajam norēķinu ciklam atbilstošus maksājumu datumus. Uzņēmējdarbības vidē dominē viedoklis, ka no pircēju pozīcijām izdevīgāks ir vēlāks norēķinu datums, jo tādējādi naudas līdzekļi ilgāk atrodas pircēja rīcībā, ar iespēju tos vairākkārt apgrozīt, nodrošinot papildu peļņu.

9. Papildu pakalpojumu un preču pieejamība

Iepircējs var noteikt papildu kritērijus, kas saistīti ar drošību un auto ekspluatāciju, piemēram, iespēja DUS uzpumpēt automašīnas riepas, ūdens pieejamība, auto preču pieejamība, eļļas, smērvielas. Tas dod laika ekonomiju, veicot vairākas darbības vienkopus, kā arī finanšu līdzekļu ietaupījumu, saņemot atlaidi gan degvielai, gan auto ekspluatācijai nepieciešamajiem produktiem un pakalpojumiem.

10. ISO standartu ievērošana

Piegādātāja atbilstība ISO 9000 (procesiem), ISO 14000 (videi) standartiem. Pasūtītājs, kas ir izvirzījis mērķi par vides aizsardzību, dod priekšrocības vidi saudzējošai uzņēmējdarbībai un sadarbībai ar uzņēmumiem, kas ievēro ISO 14000 standartā noteiktās vides aizsardzības prasības. ISO 9000 sertifikāts ir garants, ka visi procesi uzņēmumā ir vērsti uz to, lai pasūtītājs saņemtu atbilstošas un kvalitatīvas preces un/vai pakalpojumus, ko nodrošina ISO 9000 noteikto procesu ievērošana.

11. Saimnieciskajai darbībai atbilstošs un ērts DUS teritorijas plānojums

Vadoties no saimnieciskās darbības un auto parka specifikas, pasūtītājam var būt svarīga DUS teritorijas kapacitāte, piemēram, iebraukšana bez šķēršļiem un brīvas manevrēšanas iespējas DUS teritorijā, lai tiktu nodrošināta degvielas uzpilde dažādu veidu traktortehnikai, autobusiem, smagajiem kravas auto, meža tehnikai u. c.

Teksts: Ingrīda Labsvīra, SIA Statoil Fuel & Retail Latvia klientu attiecību vadītāja

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.