Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Likumdošana, normatīvie akti

Grozījumi publisko iepirkumu likumvidē, kas stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī

Atgādinām, ka 2023.gada 1.janvārī spēkā stājas ļoti apjomīgi grozījumi publisko iepirkumu likumvidē un pamatā skars Publisko iepirkumu likumu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Iepirkumu uzraudzības birojs

Atgādinām, ka 2023.gada 1.janvārī spēkā stājas ļoti apjomīgi grozījumi publisko iepirkumu likumvidē un pamatā skars Publisko iepirkumu likumu un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu.

Iepirkumu uzraudzības biroja speciālisti strādā pie skaidrojošo materiālu izstrādes, ko publicēs tīmekļvietnē, kā arī par tiem informēs sociālajos tīklos. Skaidrojoši materiāli (skaidrojumi un videolekcijas) būs gan par izmaiņām iepirkuma komisijas darbības regulējumā, gan kandidātu un pretendentu izslēgšanas noteikumos, gan piedāvājumu saimnieciskā izdevīguma vērtēšanā u.c.

  • Īsumu gaidāmo grozījumu apkopojumu skatīt infografikā

Jau var iepazīties ar aktualizētajiem skaidrojumiem: