Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības

Jāpanāk lielāka Eiropas Savienības finansējuma piesaiste Latvijas uzņēmumiem

Š.g. 29. septembrī notika pirmā Inovāciju un pētniecības pārvaldes padomes sēde. Tajā Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Latvijas Zinātnes padomes pārstāvji pārrunāja inovāciju un pētniecības politikas aktualitātes: valsts misiju, viedās specializācijas jomu stratēģijas un monitoringu, kā arī situāciju ar Latvijas dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmā “Apvārsnis Eiropa”.

Ekonomikas ministrija

Š.g. 29. septembrī notika pirmā Inovāciju un pētniecības pārvaldes padomes sēde. Tajā Ekonomikas ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras un Latvijas Zinātnes padomes pārstāvji pārrunāja inovāciju un pētniecības politikas aktualitātes: valsts misiju, viedās specializācijas jomu stratēģijas un monitoringu, kā arī situāciju ar Latvijas dalību Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmā “Apvārsnis Eiropa”.

Atklājot sanāksmi, ekonomikas ministre Ilze Indriksone norādīja, ka agrāk ekonomika mainījās simtgadēs, šobrīd pārmaiņas notiek katrus desmit vai pat piecus gadus.

Tieši zinātnē bāzētas inovācijas un augstas pievienotās vērtības uzņēmumi ir Latvijas iespēja panākt augstu dzīves līmeni iedzīvotājiem. Ņemot vērā tehnoloģiju attīstības tempu pasaulē, Latvijai ir svarīgi uzstādīt ambiciozus mērķus, elastīgi un radoši veidot zinātnē bāzētas inovācijas un pēc iespējas vairāk atvieglot birokrātisko slogu gan zinātniekiem, gan uzņēmējiem,” uzsvēra ministre.

Tāpat ekonomikas ministre augstu novērtē zinātnieku atvērtību sadarbībai un dialogam, vēlmi palīdzēt un izprast, kā uzņēmēji var praktiski izmantot viņu darba rezultātus. Lai nodrošinātu kvalificētu darbaspēku tautsaimniecībai un zinātnieku ataudzi, ļoti nozīmīga ir bērnu un jauniešu motivēšana mācīties eksaktās un dabaszinības sadarbībā ar skolām. “Nav runa par lielu finansējumu vai profesionālām kampaņām, lielas lietas var izdarīt arī ar cilvēcīgu kontaktu, motivējot ar labu piemēru. Katram skolotājam, it īpaši Latvijas reģionos, ir jāuzzina, kā iedvesmot jauniešus STEM karjerai”, uzsvēra I.Indriksone. Ekonomikas ministrija ir uzsākusi jaunas iniciatīvas tieši darbā ar bērniem un jauniešiem gan Latvijā, gan diasporas vidū.

Sanāksmes laikā Padomes locekļi vienojās par ciešāku sadarbību, informējot Latvijas uzņēmējus par iespējām iegūt Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis Eiropa” finansējumu, sniedzot atbalstu pieteikumu sagatavošanā un līdzfinansējuma saņemšanā. Politikas ziņā tiek panākta vienošanās par datos bāzētu lēmumu pieņemšanu, padomes darbā balstoties uz datiem, līderu viedokļiem un sadarbību.

Kaut Padomes nolikums paredz Padomei tikšanās vismaz reizi gadā, nākamā sanāksme  plānota jau šā gada novembrī.

Kā zināms, Inovāciju un pētniecības pārvaldības padome ir koleģiāls un konsultatīvs formāts, kas izveidots pētniecības, attīstības un inovāciju institucionālās pārvaldības uzlabošanai un Viedās specializācijas stratēģijas ieviešanas uzraudzībai Latvijā. Padomes formāts dod iespēju izdiskutēt un saskaņot gan Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, gan Latvijas Zinātnes padomes stratēģijas un darba plānus.