Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2022/1031 jeb Starptautiskā iepirkuma akts (IPI)

in ,
Autors: Iepirkumu uzraudzības birojs

Iepirkumu uzraudzības birojs

2022. gada 29. augustā spēkā stājās Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2022/1031 jeb Starptautiskā iepirkuma akts – IPI, kuru Eiropas Savienības dalībvalstis piemēro tieši un uzreiz pēc tās pieņemšanas.

Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2022/1031 par trešo valstu ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi Savienības publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem un par procedūrām, kas atbalsta sarunas par Savienības ekonomikas dalībnieku, preču un pakalpojumu piekļuvi trešo valstu publiskā iepirkuma un koncesiju tirgiem (Starptautiskā iepirkuma akts – IPI).

Šī regula dod iespēju Eiropas Komisijai ieviest IPI pasākumus attiecībā uz trešo valstu pasākumiem vai praksi, lai ierobežotu trešo valstu ekonomikas dalībnieku, preču vai pakalpojumu piekļuvi Eiropas Savienības publiskā iepirkuma procedūrām. IPI pasākums ir Eiropas Komisijas pieņemts pasākums saskaņā ar šo regulu, ko paziņos ar publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, savukārt dalībvalstu pasūtītājiem IPI pasākumi attiecībā uz šīm trešajām valstīm būs obligāti jāpiemēro.

Šobrīd Eiropas Komisija vēl nav ieviesusi nevienu IPI pasākumu. Izmeklēšanu veic 9 mēnešu laikā (var pagarināt par 5 mēnešiem) un pēc lēmuma pieņemšanas to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (Official Journal of the European Union).

Papildus skatīt: Skaidrojumu par Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2022/1031 (IPI)