Kategorijas
Arhitektūra, interjers, dizains Būvniecība un nekustamais īpašums Elektroniskais iepirkums

Jaunā Liepājas cietuma būvniecības iepirkumā saņemti pretendentu galīgie piedāvājumi

Trešdien, 31. augustā iepirkuma komisija  ir saņēmusi abu pretendentu AS “UPB” un SIA “Citrus Solutions” galīgos piedāvājumus konkursa procedūrā ar sarunām “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”.

Tieslietu ministrija

Trešdien, 31. augustā iepirkuma komisija  ir saņēmusi abu pretendentu AS “UPB” un SIA “Citrus Solutions” galīgos piedāvājumus konkursa procedūrā ar sarunām “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, projektēšana, autoruzraudzība un būvdarbi”. Būvniecības iepirkuma piedāvājumu izskatīšana un lēmuma pieņemšana par uzvarētāju, atbilstoši projekta īstenošanas plānam, iepirkuma komisijai jāveic līdz 6.oktobrim.

Iesniegtajos piedāvājumos norādītā informācija liecina, ka AS “UPB” darbus piedāvā veikt par kopumā 139 525 387.90 eiro plus pievienotās vērtības nodoklis, savukārt SIA “Citrus Solutions” par 128 845 529.87 eiro plus pievienotās vērtības nodoklis.

Sākotnējos piedāvājumus no abiem pretendentiem iepirkumu komisija  saņēma šī gada 16. februārī. Periodā kopš sākotnējo piedāvājumu saņemšanas, tai skaitā pēc ģeopolitiskās situācijas izmaiņām un to ietekmes uz būvniecības izmaksām, iepirkuma komisija veikusi virkni darbības, lai maksimāli samazinātu jaunā Liepājas cietuma būvniecības izmaksas un saņemtu precīzus, iepirkuma priekšmetam un šī brīža situācijai atbilstošus piedāvājumus:

  • Līdz šī gada 30. maijam pēc iepirkuma komisijas lūguma pretendenti iesniedza precizētos piedāvājumus.
  • Iepirkuma komisija, izvērtējot precizētos piedāvājumus, kopīgi ar Ieslodzījumu vietu pārvaldi veica papildinājumus un korekcijas iepirkuma dokumentācijā, kuras nepasliktina cietuma kompleksa funkcionalitāti un drošību, bet samazina būvniecības izmaksas.
  • Tika samazināts cietuma kompleksa būvapjoms par vairāk kā 6000 m², mainot avārijas gadījumu apkures risinājumu, paredzot neizbūvēt atsevišķu katlumāju, pārskatīti arī sanitārtehnisko iekārtu risinājumi ieslodzīto personu kamerās.
  • Piemērota indeksācija būvniecības izmaksām, kas ļaus maksāt par paveiktajiem būvdarbiem atbilstoši tā brīža tirgus situācijai.

Kopumā konkursa procedūras ar sarunām norises gaitā Iepirkuma komisija ir aktīvi strādājusi ar abiem pretendentiem, lai saņemtu pēc iespējas izdevīgākus un iepirkuma priekšmetam atbilstošākus piedāvājumus, tai skaitā atbildējusi uz vairāk kā 330 pretendentu uzdotajiem jautājumiem.

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs, Jaunā Liepājas cietuma būvniecības procesa uzraudzības komitejas vadītājs Mihails Papsujevičs: “Jaunā Liepājas cietuma būvniecība ir neatliekami nepieciešams un nozīmīgs, ilgtermiņa ieguldījums korekcijas sistēmas reformā un attīstībā. Jaunā cietuma būvniecības un darbības uzsākšanas termiņa nobīdes jau ir izraisījušas būtiskas sekas un negatīvu ietekmi uz ieslodzījuma vietu sistēmu un kriminālsodu izpildes sistēmu kopumā. Turklāt nākamajos gados sekas prognozējamas aizvien pieaugošā apjomā – sākot no valsts budžeta līdzekļu tērēšanas slēgšanai paredzēto ieslodzījuma vietu remontiem un beidzot ar iespējamiem starptautisko institūciju paziņojumiem, ka cietumu infrastruktūra ir tādā stāvoklī, ka Latvijā notiek ieslodzīto spīdzināšana.”

Liepājas cietuma būvniecības uzsākšanai jau veikti šādi būtiski priekšdarbi:

  • atklāta konkursa rezultātā izraudzīts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums Liepājas cietuma būvuzraudzības nodrošināšanai, noslēdzot līgumu ar SIA “Firma L4”,
  • veikta cietuma teritorijas ģeotehniskā izpēte un teritorijas atmežošana, sagatavojot teritoriju būvdarbu uzsākšanai,
  • paralēli Liepājas cietuma būvniecības iepirkumam, iepirkuma komisija izskata atklātā konkursā “Jaunā cietuma kompleksa Alsungas ielā 29, Liepājā, būvprojekta ekspertīze” saņemtos pretendentu piedāvājumus.

Liepājas cietuma projekta realizācijā tiks izmantota design&build, jeb “projektē un būvē” metode, apvienojot izmaiņu veikšanu būvprojektā, autoruzraudzību un būvdarbus vienā darba apjomā. Lai nodrošinātu kvalitatīvu būvdarbu izpildi, no uzvarētāja tiks prasīts uzņemties pilnu atbildību par būvprojektu un būvdarbu īstenošanu, kas ļaus izvairīties no iespējamām papildu izmaksām būvdarbu veikšanas laikā. Jaunā Liepājas cietuma kompleksa būvniecību plānots pabeigt 34 mēnešu laikā pēc līguma parakstīšanas ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo pretendentu. 2019.gadā pieņemtajā Ministru kabineta lēmumā par Liepājas cietuma būvniecību kopējās projekta izmaksas ir noteiktas 146 898 298 eiro apmērā.