Kategorijas
Valsts pārvalde un pašvaldības Vide un asenizācija

Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdē pieņemtie lēmumi

Fonda padome apstiprināja Fonda darbības koncepciju 2022 – 2023 gadam, nosakot budžeta apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” stratēģiskos virzienus projektu konkursu aktivitātēm, to indikatīvo finanšu sadalījumu un sasniedzamos rezultātus.

30.martā notika Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēde, kurā tika izskatīti vairāki būtiski jautājumi.

Fonda padome apstiprināja Fonda darbības koncepciju 2022 – 2023 gadam, nosakot budžeta apakšprogrammas 21.02.00 “Vides aizsardzības projekti” stratēģiskos virzienus projektu konkursu aktivitātēm, to indikatīvo finanšu sadalījumu un sasniedzamos rezultātus, kā arī budžeta apakšprogrammas 21.13.00 “Nozares vides projekti” rīcības virzienus un sasniedzamos rādītājus un pieņēma lēmumu par apakšprogrammas “Nozares vides projekti” 2022.gadam pieteikto pasākumu finansēšanu.

Vienlaikus sēdē Fonda padome izskatīja un apstiprināja 4 projektu iesniegumus, kas atbilda nosacījumiem, lai pretendētu uz finansējuma saņemšanu no valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai, kā arī apstiprināja izmaiņas divu projektu īstenošanā. Informācija par pieņemtajiem lēmumiem projektu īstenotājiem tiks nosūtīta elektroniski uz projekta kontaktpersonas e-pasta adresi.

Fonda darbības koncepcija 2022 – 2023 gadam un plānotais Latvijas vides aizsardzības fonda konkursu plāna laika grafiks 2022 – 2023 gadam VRAA mājaslapā tiks ievietoti pēc Fonda padomes sēdes Protokola parakstīšanas.