Kategorijas
Biroja un skaitļošanas tehnika Iepirkumi, ES fondi

Izsludināta ES fondu projektu atlase augstskolām digitalizācijas iniciatīvām

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi augstskolām, kas ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu varēs ieviest digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei, nodrošinot mūsdienīgu, inovatīvos tehnoloģiskos risinājumos balstītu mācību procesu. Šim mērķim pieejamais Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums – gandrīz 6,7 miljoni eiro.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi augstskolām, kas ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu varēs ieviest digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei, nodrošinot mūsdienīgu, inovatīvos tehnoloģiskos risinājumos balstītu mācību procesu. Šim mērķim pieejamais Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums – gandrīz 6,7 miljoni eiro.

ES fondu finansējumu varēs izmantot mācību metodiku iegādei, tai skaitā pārņemot pasaules labo praksi, inovatīvu digitālo tehnoloģisko risinājumu integrācijai studiju saturā, praktisko un pētniecisko darbu īstenošanā. Tāpat augstskolas varēs ieviest mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās tehnoloģijas, datu ieguves un analīzes risinājumus, attālināto pārbaudījumu veikšanas un zināšanu novērtēšanas tehnoloģijas. Finansējums paredzēts gan tehniskā aprīkojuma iegādei un uzstādīšanai, gan esošo datu centru datu masīvu papildināšanai un veiktspējas palielināšanai.

Projektus augstskolas īstenos sadarbībā ar vismaz divām citām augstskolām, tāpat tās kā sadarbības partnerus papildus varēs piesaistīt zinātniskās institūcijas, privātās vai publiskās organizācijas un ārvalstu augstskolas.

Plānots, ka šīs Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotās ES fondu programmas kārtā ESF finansējumu saņems 7 augstskolas, projekta izmaksām iekļaujoties robežās no 600 tūkstošiem līdz 2,6 miljoniem eiro. No ES fondu līdzekļiem tiks segtas 85% projekta izmaksu, bet atlikušie 15% būs valsts budžeta līdzekļi. Kopējais finansējums projektu īstenošanai – 7 860 001 eiro, tai skaitā ESF finansējums ir 6 681 000 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums – 1 179 001 eiro.

Augstskolu iesniegumus CFLA gaidīs līdz š.g. 7. maijam, savukārt projektu realizācijai atvēlēts laiks līdz 2023. gada beigām. Atlases nolikums un cita dokumentācija projektu iesniegumu sagatavošanai pieejama CFLA mājaslapā.

ES fondu atbalsts šim mērķim paredzēts Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt labāku pārvaldību augstākās izglītības institūcijās” ietvaros, kas, izmantojot REACT-EU sniegto finansējumu, papildināts ar 14.1.1.1. pasākumu “Digitalizācijas iniciatīvas studiju kvalitātes pilnveidei”.