Kategorijas
Izglītība un zinātne

Programmā “Apvārsnis Eiropa” būs pieejams nacionālais atbalsts projektu līdzfinansēšanai

Otrdien, 2022. gada 25. janvārī, valdībā apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi noteikumos par atbalsta piešķiršanas kārtību dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā.

Otrdien, 2022. gada 25. janvārī, valdībā apstiprināti Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie  grozījumi noteikumos par atbalsta piešķiršanas kārtību dalībai starptautiskās sadarbības programmās pētniecības un tehnoloģiju jomā. Tādējādi tiek radīta iespēja, lai arī Eiropas Savienības (ES) pētniecības un inovāciju pamatprogrammā ”Apvārsnis Eiropa” būtu pieejams nacionālais atbalsts projektu līdzfinansēšanai un tiktu veicinātas iespējas Latvijas pētniecības sektoram startēt institucionalizētajās Eiropas partnerībās, kuras atbalstīs pamatprogramma.

2021. gadā uzsāktā programma “Apvārsnis Eiropa”, kura ilgs līdz 2027. gadam, ir lielākais ES instruments pētniecības, inovācijas un tehnoloģiju attīstības atbalstam ar kopējo budžetu ir 95,5 miljardi eiro. Iepriekšējā perioda pamatprogrammā “Apvārsnis 2020” Latvijas pārstāvju dalība tiek vērtēta kā veiksmīga, jo kopumā no programmas laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam tās konkursos ir piesaistīti 116,4 milj eiro. Tas parāda gan Latvijas zinātnieku konkurētspēju Eiropas mērogā, gan kalpo kā nozīmīgs atbalsta Latvijas pētniecības vides stiprināšanā.

Pamatprogramma īpaši svarīga tajās jomās, kas nozīmīgas arī citām ES valstīm – veselība un infekcijas slimības, zaļā kursa īstenošana – ilgtspējīga lauksaimniecība, tīrā enerģētika t.sk. ūdeņraža tehnoloģijas, energoekonomiskas ēkas un transports. Pamatprogramma atbalsta gan fundamentālus pētījumus jaunu zināšanu ieguvei, gan lietišķo pētniecību to pārvēršanai produktos un pakalpojumos. Nacionālais atbalsts projektu finansēšanai ir svarīgs tajos gadījumos, kad pamatprogramma nesedz visas projekta izmaksas.

Jauns atbalsta instruments ir Eiropas partnerības, tai skaitā institucionalizētās partnerības. Tajās daļu finansējuma piešķir no pamatprogrammas, bet pārējo nodrošina dalībvalstis. Šīs partnerības apvienos plašu ieinteresēto personu loku, tostarp no tautsaimniecības nozares, nodrošinot ietekmi uz ES iedzīvotājiem, īstenojot stratēģisku, partneriem kopīgu redzējumu. Latvijas zinātniskajām institūcijām būs iespēja saņemt valsts līdzfinansējumu, uzņēmumiem – valsts atbalstu projektu realizācijai, un tādējādi veiksmīgi konkurēt partnerību konkursos. Pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa” izveidoti arī vairāki kopuzņēmumi.

Paredzēts atbalsta turpinājums arī EUREKA programmā, kurā jau šobrīd projektus īsteno vairākas zinātniskās institūcijas un uzņēmumi.

Programmas ”Apvārsnis Eiropa” Nacionālais kontaktpunkts kopš 2022. gada 1. janvāra atrodas Latvijas Zinātnes padomē.