Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Iepirkumi, ES fondi Transports

Izstrādās kritērijus finansējuma saņemšanai multimodālo satiksmes mezglu veidošanai

Satiksmes ministrija (SM) ir sākusi darbu pie kritēriju izstrādes, pēc kuriem piešķirt finansējumu multimodālo satiksmes mezglu veidošanai, lai jau tuvākajos gados iedzīvotājiem būtu pieejami vēl ērtāki sabiedriskā transporta pakalpojumi.

Satiksmes ministrija (SM) ir sākusi darbu pie kritēriju izstrādes, pēc kuriem piešķirt finansējumu multimodālo satiksmes mezglu veidošanai, lai jau tuvākajos gados iedzīvotājiem būtu pieejami vēl ērtāki sabiedriskā transporta pakalpojumi.

Eiropas Savienības fondu 2021. – 2027. gada plānošanas periodā  multimodāla sabiedriskā transporta tīkla attīstībai atvēlēts atbalsts 57 681 000 eiro apmērā. Šie līdzekļi paredzēti, lai veidotu multimodālos satiksmes mezglus  un attīstītu “Park & ride” sistēmu, tajā skaitā elektrotransporta uzlādei nepieciešamās infrastruktūras izveidi, kā arī saistītās mikromobilitātes infrastruktūras izveidei.

Satiksmes ministrs Tālis Linkaits atzīmē, ka nepieciešams arī turpmāk strādāt pie dzelzceļa kā sabiedriskā transporta mugurkaula un to arvien ciešāk sasaistītu ar  citiem sabiedriskā transporta veidiem, velo un gājēju infrastruktūru un citiem risinājumiem, kas veicina ilgtspējīgu mobilitāti.

“Iedzīvotāju pārvietošanās ērtībai svarīgi nodrošināt iespēju kombinēt dažādus transporta veidus un šādu multimodālu satiksmes mezglu veidošana palīdzēs sasniegt šo mērķi kā arī veicināt sabiedriskā transporta izmantošanu ikdienā,” pauž ministrs. Viņš aicina visas ieinteresētās puses, tajā skaitā pašvaldības, nākt klajā ar saviem priekšlikumiem, kur un pēc kādiem kritērijiem veidot šos multimodālos satiksmes mezglus.

T. Linkaits piebilst, ka multimodālajiem satiksmes mezgliem jākļūst par noteicošo transporta savienojuma punktu, lai nokļūtu uz citiem reģioniem, galvaspilsētu un tālāk arī ārvalstīm.

Īpaša loma šajā procesā būs “Rail Baltica”, kas būtiski mainīs iedzīvotāju mobilitāti reģionos, jo katra no topošajām 16 reģionālajām pieturvietām tiks veidota kā mobilitātes punkts, kuros funkcionēs savienojumi ar citiem transporta veidiem.

Satiksmes ministrija nākamā gada laikā plāno veikt pētījumu, apzinot, kurās vietās būtu vislietderīgāk veidot multimodālos transporta mezglus, ņemot vērā gan esošo transporta plūsmu, gan jau izveidoto infrastruktūru. Izvēloties šo punktu izvietojumu būtisks būs pašvaldību viedoklis un to teritoriju plānojumos paredzētie mobilitātes risinājumi.