Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti Pašvaldības Uzņēmējdarbība

Paredz atbalstu pašvaldību projektu īstenošanai un vides aizsardzības jomas stiprināšanai

2022. gada valsts budžetā papildu finansējumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) paredzējusi ieguldīt pašvaldību aizdevumu un investīciju programmās, plānošanas reģionu un Latgales speciālās ekonomiskā zonas (SEZ) kapacitātes stiprināšanā, kā arī vides aizsardzības jomā.

2022. gada valsts budžetā papildu finansējumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) paredzējusi ieguldīt pašvaldību aizdevumu un investīciju programmās, plānošanas reģionu un Latgales speciālās ekonomiskā zonas (SEZ) kapacitātes stiprināšanā, kā arī vides aizsardzības jomā.

Nākamgad tiks turpināta valsts budžeta aizdevumu programma pašvaldībām, kas ir nozīmīga iedzīvotājiem būtisku projektu īstenošanai. Tai nākamajā gadā paredzēts papildu finansējums 70 miljonu eiro apmērā. Aizdevumu programmas rezultātā īstenotie projekti veicinās reģionu attīstību, mazinās Covid-19 krīzes radītās sekas, kā arī radīs jaunas darba vietas un saglabās esošās.

Pašvaldību investīciju programma, kam budžetā paredzēti papildus 30 miljoni eiro, ļaus īstenot augstas gatavības projektus un nodrošinās iedzīvotājiem pieejamus un kvalitatīvus valsts un pašvaldību pakalpojumus.

Tāpat atbalsts paredzēts arī Latgales SEZ kapacitātes stiprināšanai, lai palielinātu īstenoto projektu apjomu un turpinātu iesākto labo praksi virzībā uz straujāku reģionālo attīstības atšķirību mazināšanu. Šo mērķu sasniegšanai 2022. gada budžetā atvēlēti 0.9 miljoni eiro.

Savukārt ar papildu 2,37 miljoniem eiro nākamā gada budžetā stiprinās vides aizsardzības jomu. Tiks atbalstītas vides aizsardzības iestādes, kas īsteno gan politikas plānošanas, gan vides aizsardzības kontroles funkcijas, izpētītas vēsturiski piesārņotās vietas un veikta sanācijas uzraudzība. Līdzekļi paredzēti arī Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra atvērto datu publicēšanai. Papildu ieguldījums vides jomā sekmēs valsts ilgtspējīgu attīstību un stiprinās plānošanas reģionu kapacitāti.

2022. gada valsts budžeta mērķis ir veicināt turpmāku ekonomikas izaugsmi, iedzīvotāju labklājību, kā arī atsevišķu nozaru attīstību. Valdība ir apstiprinājusi nākamā gada valsts budžeta projektu, paredzot nozīmīgus papildu līdzekļus veselības, izglītības, iekšlietu un citām nozarēm. Tāpat panāktas vienošanās ar Latvijas pašvaldību savienību par jautājumiem, kas skar pašvaldību intereses.

Nākamā gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumi tiek plānoti 10,663 miljardu, savukārt izdevumi – 12,406 miljardu eiro apmērā. Salīdzinot ar 2021. gada budžetu, 2022. gadā plānotie valsts budžeta ieņēmumi paredzēti par 1,078 miljardiem eiro lielāki. Savukārt valsts budžeta izdevumi nākamgad paredzēti par 1,642 miljardiem eiro lielāki nekā 2021. gada valsts budžeta likumā.

Gala lēmumu par 2022. gada budžeta un to pavadošajiem likumprojektiem vēl jāapstiprina Saeimai.