Aktualitātes par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu

in
Autors: Biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija”

Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums ir apzināta, sistemātiska un stratēģiska tādu apsvērumu integrēšana ar iepirkumu saistītās darbībās, kas rada pozitīvu ietekmi uz sabiedrībai būtisku problēmu risināšanu. Sociālās atbildības kritēriji var tikt integrēti visās ar preču, pakalpojumu vai būvdarbu iepirkumu saistītās darbībās, sākot no vajadzību noskaidrošanas, atbilstošu specifikāciju izstrādes un novērtējuma procesa līdz pat sasniegto rezultātu uzraudzībai.

Publiskās iestādes var veikt publiskos iepirkumus sociāli atbildīgā veidā – pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskā iepirkuma procedūras, lai radītu darbvietas, pienācīgus darba apstākļus, sekmētu sociālo un profesionālo iekļautību, kā arī veicinātu labākus darba nosacījumus cilvēkiem ar invaliditāti un nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.

Lai turpinātu sociāli atbildīga publiskā iepirkuma iedzīvināšanu, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā aicina tiešsaistes pasākumos uzzināt aktualitātes par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu veikšanu, kā arī praktiskus padomus un pasaules pieredzi to veikšanā. Katrs no pasākumiem ir veltīts noteiktam Latvijas reģionam un norisināsies katru novembra trešdienu no plkst. 10.00 – 12.00: 3.novembrī – Vidzemē, 10.novembrī – Zemgalē, 17.novembrī Latgalē un 24.novembrī – Kurzemē.

– Kāda ir sociāli atbildīga publiskā iepirkuma būtība un ieguvumi valsts un pašvaldību iestādēm?
– Kā praktiski ieviest sociāli atbildīgu publisko iepirkumu? Kādi praktiskie un juridiskie aspekti jāņem vērā?
– Kāda ir ārzemju pieredze šādu iepirkumu veikšanā?
Pasākumos tiks sniegtas atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, kā arī dalībnieki varēs uzdot sev interesējošos jautājumus Iepirkumu uzraudzības biroja un Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas pārstāvjiem.