«Velve»: Stradiņa slimnīcas jaunajā korpusā ieliekusies nesošā kolonna; vajadzīga pārbaude

lsm.lv

Būvkompānija “Velve” Stradiņa slimnīcas jaunbūvē – A2 korpusā – konstatējusi deformāciju vienai no nesošajām kolonnām. Aizdomās par kļūdu būvprojektā un būvprojekta aprēķinos informēts pasūtītājs un Būvniecības valsts kontroles birojs, aicinot veikt papildu pārbaudes, informēja uzņēmumā. Stradiņa slimnīca piesaistīs ekspertus, lai pārbaudītu “Velves” darbu kvalitāti, informēja slimnīcas padomē.

Konstatē deformāciju, pārtrauc būvdarbus

Apsekošanas laikā būvkompānija konstatēja, ka jaunbūves 4. stāva nesošajai konstrukcijai – metāla kolonnai – garenvirzienā vizuāli ir novērojams izliekums. Šāda deformācija jaunbūves nesošajā konstrukcijā nav pieļaujama, tādēļ darbi šajā zonā nekavējoties tika pārtraukti visos ēkas stāvos.

Lai izvairītos no iespējama apdraudējuma būvobjektā strādājošām personām, teritorija ap kolonnu šobrīd ir pilnībā norobežota un darbi tās zonā no pirmā līdz piektajam stāvam pārtraukti.

Būvniekam šaubas par tehniskajiem risinājumiem projektā

Pasūtītājam, Būvniecības valsts kontroles birojam (BVKB), un jaunbūves projektētājiem ir nosūtīts akts par fakta konstatāciju, kurā būvkompānija norāda, ka tai ir pamatotas šaubas par būvprojekta tehniskā risinājuma piemērotību, tāpēc iesaistītās puses tiek aicinātas veikt nepieciešamās papildu pārbaudes.

“Velve” norāda, ka konkrētās kolonnas izbūves būvniecības procesā ir stingri ievērota būvprojekta dokumentācija. To apliecina gan metāla konstrukciju montāžas pieņemšanas un nodošanas dokumentācija, gan veiktie ieraksti būvdarbu žurnālā, gan arī segto darbu akti ar atbildīgo pušu – būvuzraudzības, autoruzraudzības un būvdarbu veicēja – speciālistu parakstiem.

Tādēļ šobrīd konstatētā nesošās konstrukcijas deformācija pirmsšķietami, visticamāk, ir saistīta ar kļūdaino būvprojekta dokumentāciju un nepiemērota tehniskā risinājuma izvēli, pauž “Velve”.

“Lai izvairītos no jebkādām šaubām par jaunās ēkas drošumu un nodrošinātu pilnīgu atbilstību būvniecības normatīvo aktu regulējumiem, pasūtītājam un projektētājam ir pienākums rūpīgi pārliecināties par būvobjekta dokumentācijas kvalitāti un atbilstību. Šim nolūkam šobrīd ir nepieciešams piesaistīt neatkarīgus sertificētus ekspertus, kuri spēj veikt detalizētus būvprojekta aprēķinus, lai pārbaudītu, ka būvprojektā ir precīzi un atbilstoši aprēķināta nesošo konstrukciju nestspēja un slodzes,” norāda būvkompānija.

Pilna raksta versija lasāma lsm.lv