Ar Atveseļošanas fonda investīcijām modernizēs un digitalizēs Latvijas medijus

Kultūras ministrija

Valdība 20. februāra sēdē izskatīja un atbalstīja Kultūras ministrijas (KM) virzītos Ministru kabineta noteikumus*, kas paredz sekmēt Latvijas mediju digitālo transformāciju un darbības pielāgošanu mūsdienu mediju patēriņa tendencēm digitālajā vidē – modernizēt un digitalizēt vietējos medijus, kā arī organizēt mediju darbinieku apmācības, tādējādi ceļot Latvijas mediju nozares konkurētspēju, nodrošinot ilgtspēju, saglabājot plurālistisku mediju tirgu un stiprinot noturību pret dezinformāciju.

“Ņemot vērā, ka turpmākos gados būtiski stiprināsim sabiedriskos medijus, Atveseļošanās fonda investīcijas dos unikālu izdevību komercmedijiem Latvijā veikt būtisku izrāvienu un uzlabot konkurētspēju. Īpaši svarīgi tas ir laikā, kad arvien klātesošākas un populārākās kļūst globālās digitālās mediju platformas. Tāpēc šis ir stāsts ne tikai par medijiem, auditorijām, saturu un platformām, bet arī mūsu latviešu valodas un vietējās kultūrtelpas stiprināšanu. Ceru konkursā ieraudzīt drosmīgas un ilgtspējīgas idejas,” saka kultūras ministre Agnese Logina.

Ar Atveseļošanas fonda investīcijām pirmās programmas ietvaros plānots atbalsts komercmediju uzņēmumu tehnoloģisko risinājumu attīstībai, piemēram, drukāto mediju digitalizācijai, uzņēmumu ražošanas procesu paātrināšanai, kā arī tādu IT rīku izveidei, kas uzlabo mediju satura pieejamību un datu analīzi par to auditorijas paradumiem.

Programmā pieejamais finansējums ir 3,7 miljoni eiro; uz to pretendenti – komerciālo masu informācijas līdzekļu īpašnieki vai biedri, juridiskas personas vai personālsabiedrības, kas veic sabiedriskās domas izpēti un sniedz pakalpojumus medijiem, t.sk. Latvijas tirgū veic mediju auditorijas pētījumus, vai fiziska persona, kas ir reģistrēta NEPLP kā elektroniskais plašsaziņas līdzeklis vai Uzņēmumu reģistra masu informācijas līdzekļu reģistrā – varēs pieteikties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) izsludinātajos atklātu projektu konkursos.

Otrās programmas ietvaros tiks finansēta mediju kompetenču centra darbība, lai apmācību kursos attīstītu mediju nozares speciālistu digitālās prasmes un medijpratību. Atbalsts paredzēts augsta līmeņa digitālo prasmju apguvei, mediju uzņēmumu biznesu modeļu uzlabošanai, procesu efektivizēšanai un izmaksu samazināšanai, informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un to risinājumiem, mācību procesa īstenošanai, kā arī jaunu digitālo produktu izstrādei.

Šajā programmā pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums ir 2 miljoni eiro, uz kuru juridiska persona vai juridisku personu apvienība (kura var apliecināt vismaz divu gadu pieredzi IT, izglītības, medijpratības, mentoringa un konsultēšanas jomās) varēs pieteikties CFLA izsludinātajos atklātu projektu konkursos.

Abu programmu atbalsta pasākumus plānots īstenot līdz 2026. gada 30. jūnijam.

Īstenojot abas mediju atbalsta programmas, līdz 2026. gada vidum paredzēts izveidot ne mazāk kā 3 jaunas digitālās platformas vai digitālos risinājumus. Mediju kompetenču centrā plānots paaugstināt vismaz 100 mediju nozares uzņēmumu darbinieku kompetenci izstrādāt vai pilnveidot digitālos risinājumus, atbilstoši pielāgojot satura ražošanu digitālā laikmeta formātiem un auditorijas pieprasījumam.

Ministru kabineta noteikumu projekti izskatīti un atbalstīti Mediju politikas 2023. gada 18. oktobra konsultatīvajā padomē. Mediju nozarei pasākuma ieviešanas nosacījumi prezentēti arī 2024. gada 4. janvārī.

“Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.2. reformu un investīciju virziena “Uzņēmumu digitālā transformācija un inovācijas” 2.2.1.5.i. investīcijas “Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana” programmas “Mediju nozares uzņēmumu procesu modernizēšana” un programmas “Mācības mediju nozares speciālistu digitālās kompetences un zināšanu pilnveidošanai” īstenošanas noteikumi.