Biedrībām pieejams Atveseļošanas fonda finansējums uzņēmumu digitālo prasmju attīstībai

in
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

 

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi atklātu projektu atlasi, kur Atveseļošanas fonda (AF) finansējumam aicinātas pieteikties biedrības, kuras nodrošinās Latvijas Republikā reģistrētus uzņēmumus ar digitālo prasmju apmācībām. Šim mērķim no AF pieejami 7,8 miljoni eiro.  

Ekonomikas ministrijas izstrādātajā AF programmā var pretendēt biedrības, kuras sniedz nefinanšu atbalstu, nodrošinot digitālo prasmju apmācības. Biedrība sedz attiecināmās izmaksas, kas saistītas ar apmācību kursu nodrošināšanu Latvijas Republikā reģistrētajiem sīkajiem (mikro), mazajiem, vidējiem un lielajiem komersantiem ar digitālajām, robotizācijas un automatizācijas pamatprasmēm, digitālo pārveidi un digitālajām inovācijām. Tostarp arī AF finansējumu varēs izmantot pilnveidojot prasmes, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības pamatprasmēm uzņēmumu vadības līmenī un prasmēm digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos.

Projektu īstenošanai kopumā šajā atlases kārtā pieejami 7 800 000 eiro no AF. Maksimālais finansējums, ko var saņemt vienam projektam – līdz 780 000 eiro.

Projekta iesniegumus CFLA pieņem no š.g. 30. novembra līdz 2024. gada 30. janvārim, savukārt projekta īstenošana jāpabeidz līdz 2026. gada 30.jūnijam. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv. Klātienes seminārs par projektu atlases jautājumiem plānots š.g. 7. decembrī, plašāka informācija būs pieejama iepriekšminētajā tīmekļvietnes sadaļā.

AF atbalsts projekta īstenošanai paredzēts Ekonomikas ministrijas izstrādātā Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2.3. reformu un investīciju virziena “Digitālās prasmes” 2.3.1.2.i. investīcijas “Uzņēmumu digitālo prasmju attīstība” 2. kārtas ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā Projektu atlases.