Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Māksla, kultūra un atpūta

Ieguldīs ES fondu finansējumu reģionālajā kultūras infrastruktūrā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) un Cēsu novada pašvaldību sagatavot projektu iesniegumus Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņemšanai, kas paredzēts Valmieras drāmas teātra attīstībai un Nacionālā dokumentārā mantojuma un Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanas infrastruktūras izveidei Cēsīs.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) un Cēsu novada pašvaldību sagatavot projektu iesniegumus Eiropas Savienības (ES) fondu finansējuma saņemšanai, kas paredzēts Valmieras drāmas teātra attīstībai un Nacionālā dokumentārā mantojuma un Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanas infrastruktūras izveidei Cēsīs. Pieejamais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums abu projektu īstenošanai – 12,46 miljoni eiro.

Kultūras ministrijas izstrādātajā ES fondu programmā paredzēts, ka no ERAF līdzekļiem VNĪ Valmieras drāmas teātra attīstībai varēs saņemt 4 250 000 eiro, savukārt Nacionālā dokumentārā mantojuma un Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanas infrastruktūras izveidē Cēsu novada pašvaldība varēs ieguldīt 8 207 243 eiro ES fondu finansējuma.

ES fondu programma veidota, lai uzlabotu un attīstītu nacionālas vai reģionālas nozīmes kultūras infrastruktūru, kas nodrošina profesionālās mākslas darbību vai atmiņas institūcijas funkciju, uzlabojot publiskās vides kvalitāti, veicinot esošo pakalpojumu pilnveidi un jaunu pakalpojumu izveidi.

Finansējumu varēs izmantot infrastruktūras būvniecības darbiem, saistītās teritorijas labiekārtojumam un kultūras infrastruktūras saturiskā piedāvājuma pilnveidošanai, attīstot  sabiedrībai piedāvāto pakalpojumu klāstu.

Noteikts, ka projektu īstenošanā jāievēro jaunā Eiropas Bauhaus principi: estētika, ilgtspēja, iekļautība, tai skaitā iekļaujot publiskās ārtelpas attīstības risinājumus apkārtējā ainavā, nodrošinot dabā balstīto risinājumu un universālā dizaina principu ievērošanu.

Projekta iesniegums VNĪ jāiesniedz CFLA līdz 2024. gada 29. februārim, bet Cēsu novada pašvaldībai – līdz 2024. gada 1. jūlijam. Projektu īstenošanai atvēlēts laiks līdz 2029. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.7. pasākuma “Reģionālās kultūras infrastruktūras attīstība kultūras pakalpojumu piekļūstamības uzlabošanai” ietvaros.

Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā Projektu atlases.