Kategorijas
Nozares

Pieejams ES fondu atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) iesniegt projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma saņemšanai, lai nodrošinātu finansējuma pieejamību komersantiem jaunu produktu, pakalpojumu vai pētniecības projektu izstrādei un komercializācijai. Projekta īstenošanai no ERAF paredzēti aptuveni 19 miljoni eiro.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir nosūtījusi uzaicinājumu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA) iesniegt projektu Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma saņemšanai, lai nodrošinātu finansējuma pieejamību komersantiem jaunu produktu, pakalpojumu vai pētniecības projektu izstrādei un komercializācijai. Projekta īstenošanai no ERAF paredzēti aptuveni 19 miljoni eiro.

Lai paaugstinātu inovatīvo komersantu īpatsvaru ekonomikā, veidojot saikni starp gala labuma guvējiem un pētniecības organizācijām, Ekonomikas ministrijas ES fondu programmas ietvaros paredzēts nodrošināt finansējuma pieejamību komersantiem jaunu produktu, pakalpojumu vai pētniecības projektu izstrādei un komercializācijai. Finansējuma pieejamība sekmēs tiešu zināšanu pārnesi un kļūs par katalizatoru ilgtermiņa padziļinātākas sadarbības veidošanai starp abām pusēm, tādējādi sniedzot ieguldījumu Latvijas Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā.

Plānots, ka pasākumu ietvaros līdz 2024. gada nogalei atbalstīto komersantu skaits būs – 6, ar grantiem atbalstīto komersantu skaits – 19. Savukārt līdz 2029. gada 31. decembrim atbalstīto komersantu skaits  – 190, ar grantiem atbalstīto komersantu skaits – 190, tiks atbalstīti 38 komersanti, kas sadarbosies ar pētniecības organizācijām.

Šajā projektu atlasē pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir  26 548 890 eiro (elastības finansējums – 4 187 431 eiro), tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 22 566 556 eiro (elastības finansējums 3 559 317 eiro) un valsts budžeta līdzfinansējums 3 982 334 eiro (elastības finansējums 628 114 eiro).

Projekta iesniegumu LIAA jāiesniedz līdz š.g. 19. decembrim, savukārt projekta iesniegumu vērtēšana paredzēta līdz 2024. gada 5. janvārim. 

ERAF atbalsts projekta īstenošanai paredzēts 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana un progresīvu tehnoloģiju ieviešana uzņēmumiem” 1.2.1.4. pasākuma “Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai” ietvaros.