Valdība atbalsta kiberdrošības projekta “Nacionālais koordinācijas centrs – Latvija” līdzfinansēšanu

Aizsardzības ministrija

Otrdien, 31. oktobrī, Ministru kabinets atbalstīja Aizsardzības ministrijas priekšlikumu ļaut Aizsardzības ministrijai un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai uzņemties valsts budžeta ilgtermiņa saistības, lai īstenotu un līdzfinansētu kiberdrošības projektu “Nacionālais koordinācijas centrs – Latvija” (NCC-LV), informē Aizsardzības ministrija.

Projektu “Nacionālais koordinācijas centrs – Latvija” plānots īstenot līdz 2025. gada 31. augustam. Tas paredz Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra (ECCC) Nacionālā koordinācijas centra kapacitātes stiprināšanu, kiberdrošības kompetenču kopienas attīstīšanu, sabiedrības izglītošanu kiberdrošības jomā un kiberdrošības transformācijas grantu programmas administrēšanu sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Jau ziņots, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada regulu tika izveidots Eiropas Kiberdrošības kompetenču centrs, kura mērķis ir veicināt pētniecību, inovāciju un tehnoloģiju ieviešanu kiberdrošības jomā, atbalstot Eiropas Savienības kiberdrošības kompetenču kopienu, kuru regulā noteiktajā kārtībā veidos publiskā un privātā sektora organizācijas.

Tāpat saskaņā ar regulu katrai Eiropas Savienības dalībvalstij jāizveido savs Nacionālais koordinācijas centrs, kas darbojas kā nacionālais kontaktpunkts saziņai ar Eiropas Kiberdrošības kompetenču centru un Eiropas Komisiju. Latvijā šīs funkcijas īsteno Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju CERT.LV un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.

Viens no centra pamatuzdevumiem ir apzināt un atbalstīt nacionālo kiberdrošības kompetenču kopienu, ko veido valsts un pašvaldību iestādes, uzņēmumi un nevalstiskās organizācijas, informējot par iespējām saņemt Eiropas Savienības līdzfinansējumu ar kiberdrošību saistīto projektu īstenošanai, kā arī koordinējot un uzraugot tos dalībnieku projektus, kas tiek līdzfinansēti ar Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra pārvaldīto finanšu instrumentu atbalstu.