Ar ES fondu finansējumu izstrādās inovācijas laboratoriju digitalizācijas priekšrocību izmantošanai

in ,
Autors: Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir uzaicinājusi Valsts kanceleju pieteikties Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstam, lai izstrādātu inovācijas laboratoriju digitalizācijas priekšrocību izmantošanai. No Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) šim mērķim pieejami 934 294 eiro.

Valsts kanceleja attīstīs valsts pārvaldes inovācijas ekosistēmu un vienota eksperimentēšanas ietvaru. Tādējādi nodrošinot, ka jaunveidojamās valsts pārvaldes un pašvaldību koplietošanas platformas tiek attīstītas, izmantojot inovatīvas tehnoloģijas un pieejas, tai skaitā inovācijas laboratorijas pakalpojumus, fokusējoties uz uzņēmumu attīstības vajadzībām un galveno uzmanību veltot pakalpojuma lietotājam. Plānots, ka līdz 2029. gada beigām tiks atbalstītas 20 publiskā sektora iestādes.

Projekta īstenošanai pieejams finansējums no ERAF ir 934 294 eiro apmērā, kā arī valsts budžeta līdzfinansējums 164 876 eiro.

Projekta iesniegums Valsts kancelejai jāiesniedz CFLA līdz 2023. gada 29. novembrim, savukārt īstenošana jāpabeidz līdz 2029. gada beigām. Projektu atlases dokumentācija publicēta CFLA tīmekļvietnē cfla.gov.lv.

ES fondu atbalsts bērnu tiesību aizsardzības informācijas sistēmai paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 1.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Izmantot digitalizācijas priekšrocības iedzīvotājiem, uzņēmumiem, pētniecības organizācijām un publiskajām iestādēm” 1.3.1.2. specifiskā atbalsta mērķa  pasākuma “Inovācijas laboratorija digitalizācijas priekšrocību izmantošanai” ietvaros. Informācija par visām projektu atlasēm pieejama CFLA tīmekļvietnes sadaļā “Projektu atlases”.