Rail Baltica saņems papildu 1,1 miljardu eiro nākamajiem projekta īstenošanas posmiem

Satiksmes ministrija

Trešdien, 18. oktobrī, Baltijas valstu kopuzņēmums RB Rail AS paziņoja par jauna finansēšanas līguma parakstīšanu ar Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūru (CINEA) 928 miljon eiro apmērā.

Šis ievērojamais finansējums kopā ar triju Baltijas valstu nacionālo līdzfinansējumu pārsniegs 1,1 miljardu eiro, lai nodrošinātu turpmākos darbus Rail Baltica ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūras ieviešanā.  Ar finansējumu, kas pieejams no līdzšinējiem finansēšanas līgumiem un kopā ar nupat apstiprināto summu, nodrošināts finansējums būvniecības darbiem, kas aptver aptuveni 130 kilometrus no Rail Baltica pamattrases.  

Līgumu parakstīja Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūra, Igaunijas Vides ministrija, Latvijas Satiksmes ministrija, Lietuvas Transporta un sakaru ministrija un RB Rail AS. 

“Papildu finansējuma piešķiršana 928 miljonu apmērā, kas ir viens no šī uzsaukuma lielākajiem piešķīrumiem, dos papildu impulsu Rail Baltica projekta īstenošanai. Rail Baltica globālais projekts šobrīd ieiet būvniecības fāzē visās trīs Baltijas valstīs, tādēļ mēs ticam, ka ar šo papildu finansējumu projekta beneficiāri un īstenotāji i varēs veikt nepieciešamās aktivitātes, lai paātrinātu šī Eiropas projekta savlaicīgu ieviešanu,” sacīja Mortens Jensens (Morten Jensen), Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras direktors.  

Finansējums paredzēts dzelzceļa apakšstruktūru, inženierbūvju, vairāklīmeņu dzelzceļa infrastruktūras, pievadceļu un ceļu krustojumu būvniecībai vairākos Igaunijas posmos, tai skaitā no Loone līdz Alu, Harju/Raplas apgabala robežas līdz Loone, no Ülemiste līdz Soodevahe, Parila, Juula, Alu ceļu krustojumi un citi. Tāpat arī tiks nodrošināti būvuzraudzības pakalpojumi, kā arī zemju iegāde un ar to saistītās procedūras pamattrases būvniecībai Igaunijā. Lietuvā finansējumu izmantos dzelzceļa uzbēruma un tā konstrukciju būvniecībai no Kauņas virzienā uz Latvijas robežu: uzbēruma un inženierkonstrukciju būvniecībai, piebraucamo servitūta ceļu būvniecībai Kauņas–Šveicarijas un Šetas–Ramīgalas posmos, sagatavošanas darbiem, tehniskajai uzraudzībai, riska un drošības novērtējumam, atbilstības novērtējumam un citām ar dzelzceļa būvniecību saistītām darbībām. Papildu finansējums tiks izmantots arī zemes iegādes darbībām divos posmos: Kauņas dzelzceļa mezglā un Kauņas–Lietuvas–Polijas robežas posmā. 

Latvijā šī uzsaukuma finansējums paredzēts būvniecības darbu turpināšanai pamattrases posmos abās starptautiskajās stacijās – Rail Baltica Rīgas Centrālajā mezglā estakādes izbūvei pār Maskavas un Krasta ielām, platformu pieejām, esošo sliežu pārcelšanai uz stacijas Dienvidu pusi, pie starptautiskās lidostas “Rīga” dzelzceļa estakādes būvniecības darbiem un stacijas platformu paaugstināšanai. Tāpat finansējums paredzēts nekustamo īpašumu atsavināšanai, būvniecības bāzes izveidei Iecavas infrastruktūras apkopes punkta teritorijā, pamattrases būvniecības un būvuzraudzības darbiem ārpus Rīgas, ko Rail Baltica nacionālais ieviesējs “Eiropas Dzelzceļa līnijas” plāno uzsākt jau šogad.  

“Vēlos izteikt pateicību par ES aktīvo atbalstu un interesi par Rail Baltica. Šis finansējums ir būtiski nepieciešams, lai  uzsāktu pamattrases būvniecības darbus visās Baltijas valstīs, uzsākot būvniecību pirmajos pamattrases posmos, kā arī turpinātu infrastruktūras objektu un pievadceļu būvniecību, tāpat nodrošinātu citu stratēģisku jautājumu izpildi, lai nodrošinātu dzelzceļa infrastruktūras savietojamību un pārrobežu koridora izveidi līdz 2030. gadam,” sacīja Marko Kivila, AS RB Rail valdes priekšsēdētājs un pagaidu izpilddirektors 

Visām Baltijas valstīm kopīgās aktivitātes ietver konsolidētās materiālu piegādes loģistikas plānošanu,  Rail Baltica ilgtspējas ietvara aktivitāšu īstenošanu, IT infrastruktūras un saistīto risinājumu ieviešanu, dzelzceļa ekspluatācijas un pārvadājuma konsultanta jeb ēnu operatora konsultācijas un citas aktivitātes.   

No 2014.-2021. gada finanšu perioda Rail Baltica īstenošanai jau ir pieejami vairāk nekā 1,6 miljardi eiro, no kuriem līdz 85% veido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta atbalsts, savukārt atlikušo daļu līdzfinansē no Baltijas valstu budžetiem. Kopā ar apstiprināto papildu ES finansējumu un nacionālo finansējuma Rail Baltica nodrošinājusi aptuveni 2,7 miljardus eiro.  Līdz 2024. gadam plānots izstrādāt atjaunoto izmaksu un ieguvumu analīzi, lai atkārtoti novērtētu projekta sociālekonomiskos ieguvumus, nodrošinātu finansējumu un optimizētu projekta īstenošanu. 

CEF Transporta programma īsteno Eiropas Savienības transporta infrastruktūras politiku, atbalstot ieguldījumus transporta infrastruktūras veidošanā vai modernizācijā visā Eiropā.