Programmas skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu rezultāti

Zemkopības ministrija

Zemkopības ministrijas īstenotā ES atbalsta programma augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm vairāku gadu laikā iemantojusi lielu popularitāti bērnu un jauniešu vidū.

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) datiem, atbalsta programmā 2022./2023. mācību gadā iesaistījās 1372 izglītības iestādes, no kurām augļus un dārzeņus izdalīja 1317 iestādes, bet pienu – 1229 iestādes. Šajās izglītības iestādēs bezmaksas augļus un dārzeņus – 859 tonnas – saņēma 270 073 audzēkņu (95% no mērķauditorijas), bet pienu – 2118 tonnas – saņēma 258 898 audzēkņu (91% no mērķauditorijas).

Pavisam ES finansētajās produktu izdales atbalsta programmās skolām Latvijā līdz 2023. gadam izdalīts vairāk nekā 44,8 tūkstoši tonnu piena un tā produktu (kopš 2004. gada) un vairāk nekā 10,6 tūkstoši tonnu augļu un dārzeņu (kopš 2010. gada), un programmā kopā līdz šim izmaksāts atbalsts 48,08 miljonu eiro apmērā (valsts un ES finansējums).

Zemkopības ministrs Armands Krauze: “Programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu ir ļoti nozīmīga, jo dod iespēju lielākajai daļai Latvijas skolu jaunatnes ikdienā saņemt bezmaksas pienu un augļus vai dārzeņus. Tā ir ne tikai veselīga uztura deva ikdienā, bet, īstenota daudzu gadu garumā, programma jauno paaudzi jau no mazotnes pieradina pie veselīga uztura un rada vajadzību pēc tā ikdienā. Nav šaubu, ka jaunieši, kas skolā gadiem saņēmuši veselīgu uzturu, arī savā turpmākajā dzīvē izvēlēsies ikdienas uzturā lietot veselīgākus produktus, un mācīs to arī saviem bērniem, kas attiecīgi rezultēsies ar labāku veselību un augstāku dzīves kvalitāti.”

Programmas nosacījumi paredz, ka svaigus augļus (ābolus, bumbierus, dzērvenes), dārzeņus (burkānus, kāļus, kolrābjus, kāpostus, ķirbjus) vai šo produktu asorti, kā arī pasterizētu pienu bez piedevām mācību gada izdales periodā trīs reizes nedēļā bez maksas var saņemt bērni pirmsskolas izglītības iestādēs un 1.-9. klasē. Izdales periods sākas 1. oktobrī un ilgst līdz 31. maijam 1.-9. klasēs un līdz 31. jūlijam – pirmsskolās. Tomēr produktu pieejamību visa izdales perioda laikā ietekmē to sezonālā pieejamība, kā arī pieejamā budžeta un atbalsta likmju apmērs un arī finansējuma ierobežojums, proti, katrai izglītības iestādei tiek aprēķināta individuāla apgādes tiesību (atbalsta) aploksne, kas ir atkarīga no skolā reģistrēto bērnu skaita.

Programmas tīmekļvietnē https://piensaugliskolai.lv/lv/ regulāri tiek ievietota un aktualizēta informatīva un izglītojoša rakstura informācija saistībā ar atbalsta programmu.

Laikā no 2019. līdz 2022. gadam programmas “Piens un augļi skolai” īstenošanu Latvijā ietekmēja Covid-19 pandēmijas negatīvā ietekme, mācībām ilgstoši norisinoties attālinātā režīmā, tādēļ produkti audzēkņiem izsniegti mazākā apjomā nekā iepriekšējos gados un bija ierobežotas iespējas īstenot dažādus papildu izglītojošus un informējošos pasākumus programmas ietvaros. Savukārt, 2022./2023. mācību gadā izdalīto produktu apjomu un izdales perioda ilgumu būtiski samazināja pieaugušās produktu izmaksas, kā dēļ bija nepieciešams paaugstināt atbalsta likmes, – līdz ar to, ierobežota programmas budžeta apstākļos produktu izdalīšana lielākajā daļā izglītības iestāžu bija iespējama līdz pirmā semestra beigām vai vēl neilgi otrā semestra sākumā.

Jāpiebilst, ka 2023. gada 12. septembrī valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas rosinātos grozījumus programmas īstenošanā no 2023./2024. mācību gada, tostarp paredzot, ka atbalsta likmju apmēru Zemkopības ministrija pārskatīs 3 reizes mācību gadā – laikposmam no 1. oktobra līdz 31. decembrim, no 1.janvāra līdz 31. martam un no 1. aprīļa līdz 31. jūlijam. Tas ļaus elastīgāk un ātrāk reaģēt uz tirgus situācijas izmaiņām un noteikt atbilstošāku atbalsta apmēru. Bez tam, apstiprinātie grozījumi paredz arī no 2024./2025. mācību gada programmā iekļaut jaunus produktus – tomātus, gurķus un pastinakus. 

Atbalsta programma skolu apgādei ar augļiem, dārzeņiem un pienu vienotā ietvarā darbojas no 2017./2018. mācību gada, apvienojot pirms tam īstenotās atsevišķās atbalsta programmas “Skolas piens” un “Augļi skolai”.