Eiropas Parlaments pieņem noteikumus par kopīgu ieroču iepirkumu

Eiropas Parlaments

EP deputāti otrdien pieņēma jaunus noteikumus par ES aizsardzības nozares nostiprināšanu, izmantojot kopīgu iepirkumu.

Ar jauno regulu, par kuru jau panākta vienošanās ar dalībvalstīm, tiek izveidots īstermiņa instruments, lai līdz 2025. gada 31. decembrim stiprinātu Eiropas aizsardzības nozari, izmantojot kopīgu iepirkumu (EDIRPA). Tas mudinās dalībvalstis brīvprātīgi sadarboties, lai risinātu visneatliekamākās vajadzības aizsardzības jomā, ko saasinājusi vajadzība sniegt militāro palīdzību Ukrainai.

KOPĪGI JĀRĪKOJAS TRĪS ES DALĪBVALSTĪM, JĀPĒRK NO ES REĢISTRĒTIEM UZŅĒMUMIEM

Instrumenta finansēšanai piešķirti 300 miljoni eiro. Kopīgajā iepirkumā jābūt iesaistītam vismaz trim dalībvalstīm, un tam jābūt atvērtam arī Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm, kas ir Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas locekles.

Līgumslēdzējiem un apakšuzņēmējiem jābūt reģistrētiem ES vai asociētā valstī, un tie nedrīkst būt pakļauti neasociētai trešai valstij vai struktūrai, kas tajā atrodas. Vismaz 65 % no paredzamās galaprodukta vērtības jāveido ES vai asociēto valstu izcelsmes sastāvdaļām.

PIEMAKSAS PROJEKTIEM, KAS ATBALSTA UKRAINU, MOLDOVU UN MAZO UZŅĒMĒJDARBĪBU

ES finansiālais ieguldījums katrā kopīgajā iepirkumā būs ierobežots līdz 15 % no katra konsorcija iepirkuma līguma paredzamās vērtības. Šos griestus var palielināt līdz 20 %, ja daļu iepirkto aizsardzības produktu paredzēts novirzīt Ukrainai vai Moldovai, vai ja vismaz 15 % no kopējā iepirkuma līguma paredzamās vērtības ir piešķirti mazajiem un vidējiem uzņēmumiem vai uzņēmumiem ar vidēji lielu kapitālu.

“Šodienas balsojums iezīmē vēsturisku brīdi ES aizsardzībā, izveidojot pirmo ES instrumentu kopīgam ieroču iepirkumam. Tas palīdzēs papildināt mūsu krājumus, palielinās mūsu bruņoto spēku sadarbspēju, stiprinās mūsu rūpniecību un ieguldīs mūsu atbalstā Ukrainai. Tomēr pašreizējos vēsturiskās krīzes apstākļos EDIRPA ir tikai sākumpunkts daudz vērienīgākai kopējai aizsardzības programmai,” pēc balsojuma teica Ārlietu komitejas ziņotājs Mihaels Gālers (EPP, Vācija).

“Mēs esam panākuši saprātīgu kompromisu, kas ļaus EDIRPA papildināt otru svarīgo aizsardzības nozares likumu — Munīcijas ražošanas atbalsta aktam. Mums izdevās aizstāvēt Parlamenta prioritātes, tostarp attiecībā uz iepirkuma projektiem, kas atbalstīs Ukrainu vai Moldovu. Vissvarīgākais ir tas, ka pastiprinot kopīgu militārā aprīkojuma iepirkumu, EDIRPA palīdzēs stiprināt dalībvalstu aizsardzības spējas,” teica Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņotājs Zdžislavs Krasnodabskis (ECR, Polija).

TURPMĀKIE SOĻI

Tiesību akts tika pieņemts ar 530 balsīm par, 66 pret un 32 atturoties. Vēl vajadzīgs oficiāls atbalsts Padomē, lai tas varētu kļūt par likumu.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Krievijas militārā agresija pret Ukrainu ir dramatiski saasinājusi vajadzību pielāgot Eiropas aizsardzības rūpniecisko un tehnoloģisko bāzi (EDTIB) strukturālajām pārmaiņām: pastiprināt ES militāro pētniecību un izstrādi, modernizēt militāro aprīkojumu un stiprināt dalībvalstu sadarbību aizsardzības iepirkumu jomā, lai palielinātu Eiropas Savienības starptautisko nozīmi.