Altum garantijas un portfeļgarantijas uzņēmējiem būs pieejamas līdz 2029. gada beigām

Ekonomikas ministrija

Piešķirot papildu ES fondu finansējumu un precizējot atsevišķas normas regulējumā, Ministru kabinets š.g. 5. septembra sēdē lēma pagarināt divas esošās Altum atbalsta programmas uzņēmējiem līdz 2029. gada beigām (vai kamēr tiks rezervēts viss programmu ietvaros pieejamais finansējums):

– portfeļgarantijas sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju–juridisko personu–kreditēšanas veicināšanai;

– garantijas saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai.

“Nepieciešamība kāpināt produktivitātes apjomus, veikt ieguldījumus jaunu produktu izstrādē, veicināt jaunu, labi apmaksātu darba vietu radīšanu, paplašināt eksporta tirgus ģeogrāfiju ir svarīga gan konkurētspējas nodrošināšanai, gan tautsaimniecības izaugsmei. Lai netiktu aizkavēti uzņēmēju iesāktie vai plānotie attīstības projekti, esam raduši risinājumu ES fondu periodu pārejas posmā bez pārrāvuma turpināt garantiju un portfeļgarantiju programmas. Vienlaikus esam arī  paplašinājuši potenciālo atbalsta saņēmēju loku, nodrošinot pieeju šiem finanšu instrumentiem plašākam komersantu lokam,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Atgādinām, ka valsts atbalsts garantiju veidā tiek sniegts komersantiem par kredītiestādes izsniegtiem aizdevumiem investīciju veikšanai, apgrozāmo līdzekļu finansēšanai, kā arī finanšu līzingam, finanšu līzinga limitiem, kā arī banku garantijām.

Atbalsta programmai portfeļgarantijām sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju–juridisko personu–kreditēšanas veicināšanai papildu piešķirts finansējums ir 9 869 476 eiro (t.sk. ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda finansējums 8 389 055 eiro un valsts budžeta finansējums 1 480 421 eiro).

Savukārt atbalsta programmai par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai papildu piešķirts finansējums 29 608 427 eiro apmērā (t.sk. ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda finansējums 25 167 162 eiro un valsts budžeta finansējums 4 441 265 eiro).

Abās atbalsta programmās:

– paplašināts līdzšinējais atbalsta saņēmēju loks ar mazas vidējas kapitalizācijas sabiedrībām un vidējās kapitalizācijas sabiedrībām, kuras iespējams atbalstīt izmantojot ES fondu finansējumu;

– papildināts neatbalstāmo nozaru saraksts, tajā iekļaujot zemes iegādi, ja summa pārsniedz 10 % no attiecīgās darbības kopējiem attiecināmajiem izdevumiem, vai attiecībā uz pamestām teritorijām un bijušajām rūpniecības teritorijām, kurās ir ēkas, minēto ierobežojumu palielina līdz 15 % no garantētā finanšu pakalpojuma summas).

Vienlaikus individuālo garantiju programmā papildinātas atbalstāmās aktivitātes, paredzot īpašu atbalstu garantiju veidā arī digitalizācijai un automatizācijai, vienlaikus palielinot maksimālo garantijas apmēru līdz 7 milj. EUR maziem un vidējiem komersantiem.

Plānots, ka līdz 2029. gada 31. decembrim garantiju programmas ietvaros tiks atbalstīti 310 uzņēmumi, piesaistot privātās investīcijas 130 mil. eiro apmērā, savukārt portfeļgarantiju programmas ietvaros kopumā tiks atbalstīti 235 uzņēmumi, piesaistot privātās investīcijas 110 milj. eiro apmērā.

Līdz šim Altum garantiju programmas ietvaros kopumā ir atbalstījis 832 komersantus par kopējo garantijas summu vairāk nekā 199 milj. EUR. Darījumu ziņā 30% apstrādes rūpniecības nozarē, 29% garantiju portfeļa veido darījumi tirdzniecības nozarē, 28% vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības nozarē, kā arī 27% būvniecības nozarē. Portfeļgarantiju programmā kopš tās darbības sākuma 2017. gadā kopumā ir atbalstīti 1130 komersanti, garantēto aizdevumu summai sastādot 62 milj. EUR.

Detalizēti ar šodien valdības apstiprinātajiem MK noteikumiem var iepazīties Tiesību aktu portālā: