Atteikšanās no vēsturiski netaisnīgās pārvades tarifu struktūras veicina uzņēmēju konkurētspēju

in ,
Autors: Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

Lielākā Latvijas uzņēmēju organizācija – Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) uzskata, ka jaunie “Sadales tīkls” tarifi beidzot ir taisnīgāki un vienlīdzīgāki visām klientu kategorijām. Līdz ar šādas tarifa struktūras ieviešanu Latvijā izbeigta prakse, ka energoietilpīgie uzņēmēji (galvenokārt, tautsaimniecībai tik nozīmīgie – ražotāji) subsidē elektrības izmaksas mājsaimniecībām. 

LTRK uzskata, ka tarifu attiecināšana uz klientu neatkarīgi no tā, vai klients ir juridiska persona vai fiziska persona, ir pamatota un stiprina uzņēmumu konkurētspēju, kas ir visas sabiedrības interesēs. Ar šādu soli visas lēmumā iesaistītās puses demonstrējušas, ka spējām mazliet, bet pavirzīties tuvāk saviem kaimiņiem igauņiem, kuri šādus lēmumus pieņēmuši vēl savlaicīgāk. Savukārt fiksētās/mainīgās struktūras jautājumā mēs ar šo tarifu projektu esam pavirzījušies tuvāk Zviedrijas, Nīderlandes un citu valstu regulējumam ar precīzāku izmaksu attiecināšanu, demonstrējot pat progresīvāku pieeju, nekā mūsu kaimiņi.

Mūsu sabiedrība ilgstoši tikusi maldināta un nav informēta, ka tieši uzņēmēju dēļ privātpersonu tarifi ir neatbilstoši faktiskajām izmaksām. Taču faktiski to zemās izmaksas bija nevienlīdzīga sistēma jeb tarifa struktūra. Taču LTRK uzskata, ka tarifam jābūt ekonomiski pamatotam, un pieejai – taisnīgai. 

Visticamāk, ka šo jautājumu pārņems jaunā valdība. Uzņēmēji sagaida, ka jaunais Ministru kabineta sastāvs uzņēmēju konkurētspējas veicināšanu saskatīs kā vienu no būtiskākajām prioritātēm, lai kopumā veicinātu Latvijas un tās iedzīvotāju labklājību. LTRK uzskata, ka nav taisnīgi atkāpties un pārskatīt tarifu, kas spēkā esošās procedūras ietvaros ir izanalizēts, apspriests un apstiprināts. Tomēr vēršam uzmanību, ka sabiedrība būtu pelnījusi plašāku skaidrojumu par tarifu struktūru un to ekonomisko pamatotību. Uzskatām, ka visām pusēm jāiegulda papildu resursi izpratnes veicināšanā par taupības pasākumiem. Iespējams, tieši neziņa un neizpratne ir pamatā asajai sabiedrības reakcijai. Sabiedrības iesaiste un informēšana ir demokrātiskas sabiedrības pamats, un ikvienas organizācija un arī uzņēmums par to ir atbildīgs. Tāpēc ir jāvelta pūles un resurss ne tikai izskaidrojošā darbā, bet arī izglītojošā – kā izmantot mums pieejamos resursus lietderīgi un taupīgi, tādējādi ietekmējot izmaksas.

Nav noslēpums, ka jaunais tarifs lielāko spriedzi radījis mazāk aizsargātajām sabiedrības grupām un mājsaimniecībām ar zemākiem ienākumiem. Taču laikā, kad ne tikai elektrības tarifi, bet arī citas izmaksas rada kopējo spriedzi mājsaimniecību budžetiem,  jāpārskata kopējais atbalsta mehānisms labklājības nodrošināšanai, bet nevis caur elektroenerģijas tarifa pārskatīšanu un/vai atgriešanos “vecās pasaules praksē”, atkal uzliekot to uz uzņēmēju pleciem. Mēs, Latvijas uzņēmēji, parūpēsimies par Latvijas ģimenēm, nodrošinot darba vietas ar konkurētspējīgu atalgojumu. To, savukārt, mums būs iespējams nodrošināt, ja slogi komercdarbībai un ar to saistītām izmaksām, tiks mazināti, taču vilcināties vairs nedrīkst, jo jau šobrīd ievērojami atpaliekam no mūsu tuvākajiem kaimiņiem. 

LTRK ilgstoši vērsusi uzmanību, ka Latvijā jāpilnveido enerģētikas stratēģija. Lai sekmētu šī jautājuma virzību, kā arī sadarbotos ar publisko pārvaldi šajā jautājumā, LTRK darbojas Enerģētikas komiteja. Uzskatām, ka ir jāstrādā pie skaidra ilgtermiņa redzējuma par to, kāda būs enerģētikas sistēma ilgtermiņā, tīkla infrastruktūra, politiskie uzstādījumi.