Jaunu un inovatīvu uzņēmumu atbalstam būs pieejami 93 miljoni EUR

Ekonomikas ministrija

Ministru kabinets š.g. 15. augusta sēdē apstiprināja jaunu Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu iespējkapitāla ieguldījumiem uzņēmējdarbībā, lai sekmētu jaunu, inovatīvu, ar augstas izaugsmes un produktivitātes potenciālu uzņēmumu izveidi un attīstību Latvijā.

Uzņēmējdarbības uzsācējiem un strauji augošiem inovatīviem uzņēmumiem bieži nav pieejami komercbanku aizdevumi, jo šie uzņēmumi neatbilst komercbanku kredītpolitikai nepietiekamas darbības vēstures, neto ieņēmumu plūsmas, nodrošinājuma, pašu kapitāla un grūti prognozējama apgrozījuma pieauguma dēļ. Vienlaikus šādu uzņēmumu pienesums ekonomikai un Latvijas tautsaimniecības izaugsmei ilgtermiņā ir vitāli nozīmīgs,” uzsver ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Atbalsta programma nosaka trīs jaunzņēmumu iespējkapitāla fondu, viena sākuma stadijas iespējkapitāla fonda un viena izaugsmes stadijas iespējkapitāla fonda izveidi, kuros sabiedrības finanšu institūcijas Altum atlasīti finanšu starpnieki, piesaistot privāto līdzfinansējumu, izveidos iepriekš minētos iespējkapitāla fondus, lai nodrošinātu pieejamību iespējkapitāla investīcijām uzņēmumiem. Tādejādi tiks sekmēta finanšu pieejamība, nodrošinot komercbanku finansējumam alternatīvus finanšu resursus, un vienlaikus veicināta iespējkapitāla nozares attīstība.

Programmas ietvaros kopumā pieejamais maksimālais publiskais finansējums ir 93 miljoni EUR, attiecīgi jaunuzņēmumu iespējkapitāla fondos (kopā 3 fondi) kopā pieejamais finansējums ir 55,8 milj. EUR, sākuma stadijas iespējkapitāla fondā – 12,4 milj. EUR un izaugsmes stadijas iespējkapitāla fondā – 24,8 milj. EUR.

Trīs jaunuzņēmumu iespējkapitāla fondos, sākuma stadijas iespējkapitāla fondā un izaugsmes stadijas iespējkapitāla fondā līdz 2029. gada beigām plānots atbalstīt 400 uzņēmumus (no tiem vismaz 300 jaunuzņēmumus), kā arī tiks radītas 300 jaunas darba vietas. Atbalstot uzņēmumus, ik gadu plānots nodokļos nomaksāt vismaz 12 milj. EUR un eksportā ik gadu sasniegt vismaz 20 milj. EUR. Kopā paredzēts, ka tiks investēti aptuveni 50 milj. EUR un piesaistītas privātās investīcijas vismaz 31,6 milj. EUR .

Atbalsta maksimālā summa Jaunuzņēmumu iespējkapitāla fondā vienam uzņēmumam paredzēta pirmssēklas naudas atbalsta veidā – 250 000 EUR un sēklasnaudas atbalsta veidā – 1 500 000 EUR. Savukārt atbalsta maksimālā summa Sākuma un Izaugsmes stadiju iespējkapitāla fondos vienam uzņēmumam sākuma stadijas iespējkapitāla fondā – 2 000 000 EUR, izaugsmes stadijas iespējkapitāla fondā – 4 000 000 EUR.

Programmas nosacījumi paredz, ka finanšu institūcija Altum finanšu starpniekus un to piedāvātos finanšu pakalpojumus izvēlēsies atklātā un nediskriminējošā atlases procedūrā, piemērojot publiskā iepirkuma regulējuma nosacījumus.