Kategorijas
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

Meklē risinājumus stabilam pakalpojumu tirgum nākotnē

Meklējot risinājumus mežizstrādes un apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu pieejamības stabilitātei un prognozējamībai, 2. augustā notika pirmā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un nozares profesionāļu darba grupas sanāksme.

Latvijas valsts meži

Meklējot risinājumus mežizstrādes un apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu pieejamības stabilitātei un prognozējamībai, 2. augustā notika pirmā AS “Latvijas valsts meži” (LVM) un nozares profesionāļu darba grupas sanāksme. Tajā piedalījās gan Latvijas Kokrūpniecības federācijas (LKF) un vairāku tās asociāciju pārstāvji, gan LVM pakalpojumu sniedzēji – no mežizstrādes un kokmateriālu pārvadājumu sektora –, kuri sadarbojas ar LVM ilgstoši un nozīmīgos apjomos.

LVM periodiski saskaras ar īslaicīgu pakalpojumu sniedzēju nepieejamību. Svārstības ietekmē gan sezonalitāte – laika apstākļi un darbaspēka iesaiste citu nozaru sezonas darbos, gan tirgus situācija –  pakalpojumu pieprasījums meža nozares sektorā, kas saistīts ar koksnes resursu cenām un pieprasījumu no to pircēju puses.

LVM Mežsaimniecības direktors Andris Balodis kā situāciju raksturojošu piemēru min pagājušo gadu, kad strauji pieaugošais pieprasījums pēc koka izstrādājumiem un līdz ar to arī izteikti augstas koksnes cenas izraisīja lielu pieprasījumu pēc mežizstrādes pakalpojumiem no privāto mežu īpašnieku puses. Rezultātā radās mežizstrādes un koksnes transportēšanas jaudu deficīts, kā arī tika apgrūtina jaunaudžu kopšanas darbu izpilde. Pašreiz, noplokot pērnajai ažiotāžai, pakalpojumu pieprasījuma un piedāvājuma attiecība ir uzlabojusies, taču nav garantiju, ka nākotnē šāda situācija neatkārtosies.

“Prognozējams, ka arī turpmāk šādu svārstību apjoms tikai pieaugs, jo klimata pārmaiņu procesi atstās aizvien lielāku iespaidu uz līdz šim ierasto meža darbu sezonalitāti, kas laikā un telpā samazina mežizstrādes darbu plānošanas iespējas un apgrūtina uzņēmumu nākotnes attīstību. Meža īpašnieki nevar paļauties, ka problēma pati atrisināsies, tāpēc ir jāmeklē risinājumi,” norāda A. Balodis.

Ne mežizstrādes, ne apaļo kokmateriālu pārvadājumu pakalpojumu jaudas nav iespējams būtiski palielināt dažu mēnešu laikā, ne tikai tāpēc, ka nav pieejama atbilstoša tehnika, bet arī tāpēc, ka nozarē trūkst kvalificētu meža mašīnu vadītāju. Darba grupas diskusijās kā viens no iespējamiem risinājumiem izskanēja mežizstrādes un apaļo kokmateriālu pārvadājumu rezerves jaudu izveide, kuras rada un uztur privātais sektors.

Paredzams, ka nozares pārstāvju darba grupas iesāktais process, meklējot labākos risinājumus stabilam un ilgtspējīgam ražošanas un pārvadājuma pakalpojumu tirgum nākotnē, turpināsies visu gadu.