Vēja parks ELWIND saņem atbalstu no ES 18,7 miljonu eiro apmērā

in ,
Autors: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Latvijas un Igaunijas pārrobežu atkrastes vēja parka kopprojekts ELWIND saņēmis apstiprinājumu par 18,7 miljonu līdzfinansējuma saņemšanu no Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras CINEA.

Finansējums projekta attīstībai nepieciešamajiem pētījumiem piešķirts Eiropas Savienības atbalsta instrumenta “Connecting Europe Facility” ietvaros. Piešķirtais līdzfinansējums sniegs iespēju veikt kvalitatīvus pētījumus, lai noskaidrotu Latvijas un Igaunijas ELWIND atkrastes vēja parka teritoriju ietekmi uz vidi, kā arī izplānotu vēja parka un elektroenerģijas pārvades tīklu starpvalstu savienojumus un pieslēgumus sauszemes elektropārvades tīklam.

Piešķirtais līdzfinansējums segs pusi no kopējām paredzētajām izmaksām. ELWIND projekta Latvijas puses pētījumi notiks atkrastes vēja parka izpētes zonā, kas atrodas posmā starp Pāvilostu un Užavu.

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) direktora vietniece investīciju un enerģētikas jautājumos Laura Štrovalde stāsta, ka CINEA finansējums ir nozīmīgs pavērsiens Latvijas un Igaunijas  atkrastes vēja parka ELWIND kopprojektam. “Ciešā sadarbība ar Igaunijas kolēģiem un ES sniegs būtisku ieguldījumu ELWIND projekta tālākai attīstībai. Vienlaikus šis projekts kalpos kā pozitīvs piemērs atjaunojamo energoresursu izmantošanai Baltijas jūrā,” tā L.Štrovalde, uzsverot, ka šādu projektu attīstība ļaus nostabilizēt elektroenerģijas cenu reģionā līdz aptuveni 40 eiro par MWh, kas sniegs papildu priekšrocības jaunu investīciju piesaistē.

Nākošais solis ELWIND projektā ir ietekmes uz vidi novērtējuma veikšana Latvijas un Igaunijas ELWIND atkrastes vēja parka teritorijās. Ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros tiks analizēta vēja parka ietekme uz putnu migrācijas ceļiem, zivju nārsta vietām un zīdītājiem, kā arī kuģu transporta ceļiem. Tāpat tiks veikti tehniskie pētījumi, analizējot gultnes sastāvu, veicot ūdens dziļuma, vēja un viļņu mērījumus, projektējot optimālāko vēja parka un elektroenerģijas pārvades infrastruktūras izvietojumu. Izmantojot šo pētījumu rezultātus, ELWIND mērķis ir identificēt un mazināt ietekmi uz vidi, kā arī iegūt visus tehniskos datus, lai nodrošinātu atbildīgu un ilgtspējīgu projekta attīstību. Pētījumus paredzēts uzsākt šogad, un tie ilgs līdz 2026. gadam.

Jau šī gada augustā ir plānota sabiedriskā apspriešana. Pirms tās tiks organizēti arī informatīvie semināri Jūrkalnē un Pāvilostā, lai iesaistītu vietējos iedzīvotājus un sniegtu plašāku informāciju par ELWIND atkrastes vēja parku. Šī atklātā dialoga mērķis ir apkopot viedokļus un veicināt pārredzamību visā projekta dzīves ciklā.

ELWIND atkrastes vēja parks būs nozīmīgs projekts Baltijas jūras reģionam ar lielu ekonomisko un sociālo ietekmi. Latvijas un Igaunijas vēja parka abu teritoriju izbūve nodrošinās elektroenerģijas jaudu vismaz 1000 megavatu apmērā, kas būtiski stiprinās Latvijas un Baltijas reģiona enerģētisko neatkarību.