Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Likumdošana, normatīvie akti

Jautājums par Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) izsniegto e-izziņu patiesā labuma guvējam (PLG).

Vai nepieciešama pasūtītāja papildu rīcība, ja EIS izziņā par patiesā labuma guvēju (fiziska persona) attiecībā uz VID administrētajiem nodokļiem tiek norādīts – “Persona nav reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicējs?”

Iepirkumu uzraudzības birojs