Atvieglo prasības pārvaldniekiem Mājas lietas kārtošanai Būvniecības informācijas sistēmā

in
Autors: Ekonomikas ministrija

Ekonomikas ministrija

Ministru kabineta sēdē š.g. 21. martā apstiprināti Ekonomikas ministrijas rosinātie grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, lai nodrošinātu atbilstošu Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) funkcionalitātes pieejamību un izmantošanu saistībā ar dzīvojamo māju mājas lietas dokumentācijas kārtošanu BIS ikvienai personai, kas pārvalda noteiktas platības dzīvojamo māju.

Kā zināms, no 2023. gada 1. marta Mājas lietas kārtošanas BIS ir obligāta. Mājas lieta papīra formā jau ir pastāvējusi līdz šim, taču šobrīd ar BIS izveidotās funkcionalitātes palīdzību Mājas lietas saturs tiek pārnests digitālā vidē. Līdz ar to Mājas lieta būs digitāla krātuve, kurā tiks attēloti un uzturēti ar konkrētās dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un uzturēšanu saistītie dati, informācija un dokumenti.

Lai piekļūtu Mājas lietai BIS, pārvaldniekam, kas kārto Mājas lietas dokumentāciju, ir jāreģistrējas pārvaldnieku reģistrā. Savukārt pārvaldnieku reģistrā reģistrē un konkrētai dzīvojamai mājai tiek nodrošināta piekļuve tad, ja pārvaldniekam ir atbilstoša izglītība un profesionālā kvalifikācija, un ja iesniegts noslēgtais pārvaldīšanas līgums ar dzīvojamās mājas kopību. Diemžēl šobrīd praksē novērojams, it īpaši reģionos, ka daļa no pārvaldniekiem nevar reģistrēties un piekļūt BIS Mājas lietai, tādējādi nespējot pildīt pārvaldīšanas uzdevumu – kārtot Mājas lietu, jo pārvaldniekam nav atbilstoša kvalifikācija.

Lai nodrošinātu dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību un iespēju izmantot BIS Mājas lietas funkcionalitāti ikvienam dzīvojamās mājas pārvaldniekam, valdības apstiprinātie grozījumi atvieglo piekļuvi mājas lietas saturam BIS. Turpmāk kā vienīgais priekšnoteikums reģistrācijai pārvaldnieku reģistrā, lai saņemtu piekļuvi Būvniecības informācijas sistēmā attiecīgai mājas lietai, būs noslēgts dzīvojamo māju pārvaldīšanas līgums starp pārvaldnieku un dzīvokļu īpašnieku kopību.

Līdz ar to turpmāk ikviens pārvaldnieks varēs izmantot BIS izveidoto funkcionalitāti attiecībā uz dzīvojamās mājas Mājas lietas kārtošanu elektroniskā vidē, tostarp nodrošināt lēmumu pieņemšanas procesu elektroniski, ņemot vērā, ka Dzīvokļa īpašuma likums šobrīd paredz lēmumu pieņemšanas procesu arī elektroniskā vidē.

Vienlaikus norādām, ka ar šiem grozījumiem netiek mainītas likumā noteiktās profesionālās kvalifikācijas prasības pārvaldniekiem, taču tās tiek pielīdzinātas Profesionālās izglītības likumā noteiktajām prasībām. Papildu skaidrojums par veiktajām izmaiņām profesionālās kvalifikācijas līmeņos publicēts Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

Detalizēti ar grozījumiem Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā var iepazīties Tiesību aktu portālā. Grozījumi likumā vēl jāapstiprina Saeimā.