Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Transports

Saeima uzdod Ministru kabinetam izvērtēt iespēju izbeigt aizliegtas vienošanās rezultātā noslēgtos līgumus par pasažieru pārvadājumiem

Saeima ceturtdien, 23.februārī, pieņēma lēmumu par aizliegtas vienošanās rezultātā noslēgto iepirkuma līgumu pasažieru reģionālo pārvadājumu jomā izbeigšanas un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības izvērtējumu.

Saeima

Saeima ceturtdien, 23.februārī, pieņēma lēmumu par aizliegtas vienošanās rezultātā noslēgto iepirkuma līgumu pasažieru reģionālo pārvadājumu jomā izbeigšanas un sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas nepārtrauktības izvērtējumu.

Lēmumā Saeima uzdod Ministru kabinetam, iesaistot atbildīgās ministrijas, viena mēneša laikā izvērtēt iespēju izbeigt ar SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”, AS “LIEPĀJAS AUTOBUSU PARKS” un AS “NORDEKA” noslēgtos iepirkuma līgumus, tai skaitā veikt zaudējumu piedziņu, kā arī izvērtēt ar līgumu izbeigšanu saistītās tiesiskās sekas un riskus.

Tāpat uzdots viena mēneša laikā izvērtēt iespēju nodrošināt nepārtrauktu sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, tostarp izsludināt jaunus iepirkuma konkursus.

Savukārt trīs mēnešu laikā uzdots izvērtēt, vai ir nepieciešams izdarīt grozījumus attiecīgo tiesību jomu regulējošos normatīvajos aktos, tai skaitā attiecībā uz iepirkuma līguma saturu.

Ministru kabinetam par lēmuma izpildi būs jāinformē Saeima.