Kategorijas
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Pārtika un dzērieni

Konkurences padome aicina lauksaimniecības un pārtikas preču ražotājus un piegādātājus piedalīties aptaujā

Tirgus uzraudzības ietvaros, Konkurences padome līdz 17. martam aicina lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdes tirgus dalībniekus piedalīties anonīmā aptaujā par Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma izpildi.

Konkurences padome

Tirgus uzraudzības ietvaros, Konkurences padome (KP) līdz 17. martam aicina lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdes tirgus dalībniekus piedalīties anonīmā aptaujā par Negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NTPAL) izpildi.

NTPAL, kuru kontrolē KP, mērķis ir aizliegt negodīgas tirdzniecības praksi visā lauksaimniecības un pārtikas preču piegādes ķēdē, kā arī aizliegt nepārtikas preču mazumtirgotāju iepirkuma varas izmantošanu pret piegādātājiem. Tirgus uzraudzības mērķis, analizējot aptaujas anketas rezultātus, ir novērtēt, cik iedarbīgi ir pasākumi, ko KP veikusi NTPAL kontekstā, vērtējot sadarbību ar lauksaimniecības un pārtikas preču iepircējiem laika periodā no 01.01.2022. līdz pat šim brīdim.

Aptauja ir anonīma un iegūtās atbildes tiks izmantotas apkopotā veidā. KP novērtēs, ja aptaujā tiks norādīts respondenta e-pasts, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties, precizējot sniegtās atbildes. Anketas aptuvenais aizpildīšanas ilgums – līdz 15 minūtēm.

Saite uz aptauju