Aizsardzības ministrija piešķir finansējumu nevalstisko organizāciju projektu īstenošanai

Aizsardzības ministrija

Otrdien, 14. februārī, Ministru kabineta sēdē apstiprināts rīkojuma projekts par 47 530 eiro piešķiršanu no Aizsardzības ministrijas budžeta četru nevalstisko organizāciju projektu īstenošanai, lai veicinātu militārās vēstures liecību saglabāšanu.

Izvērtējot biedrību iesniegto projektu atbilstību mērķim, finansējums 15 000 eiro apmērā tiks piešķirts Latvijas Nacionālo karavīru biedrībai, 16 100 eiro apmērā – Latvijas Nacionālo partizānu apvienībai, 11 030 eiro apmērā – Latviešu strēlnieku apvienībai, savukārt 5 400 eiro – Latviešu virsnieku apvienībai.

“Mums visiem ļoti svarīgas ir dzīvās liecības, ko sniedz nacionālie karavīri un nacionālie partizāni, kā arī tās ierosmes un projekti, kurus varam īstenot kopā ar karavīru organizācijām, lai labāk izprastu nozīmīgu cīņu gaitas un jauniešiem nodotu patriotisma pieredzi”, uzsver aizsardzības ministre Ināra Mūrniece.

Nevalstisko organizāciju iesniegto projektu mērķis ir informēt par valstiski svarīgiem notikumiem, kas sekmējuši valstiskās neatkarības un suverenitātes iegūšanu, veicinot patriotismu un palīdzot saglabāt militārās vēstures liecības.

Īstenojot militāri patriotisko organizāciju iesniegtos projektus, tiek un arī turpmāk tiks veicināta militārās vēstures liecību saglabāšana, sabiedrības informētība par latviešu karavīru vēsturisko lomu neatkarības cīņās, kā arī par latviešu karavīru un partizānu darbību Otrā pasaules kara laikā un nacionālo partizānu pretošanos kustību okupācijas laikā.

Aizsardzības ministrija un minētās nevalstiskās militāri patriotiskās organizācijas regulāri sadarbojas, realizējot kopīgus projektus militārās vēstures pasākumu organizēšanā un piemiņas vietu sakopšanā. Tāpat biedrību projektu ietvaros tiek rīkoti piemiņas pasākumi, sakoptas un izveidotas jaunas piemiņas vietas. Daudzos no šiem pasākumiem tiek iesaistīti arī jaunsargi.