Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Rūpniecība un tirdzniecība Uzņēmējdarbība

Apstiprina papildu finansējumu Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas pilnveidei

23. janvāra valdības sēdē apstiprināja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos priekšlikumus par nepieciešamo investīciju piešķiršanu ziņošanas sistēmas pilnveidošanai par kuģu radītajiem atkritumiem Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS).

Satiksmes ministrija

23. janvāra valdības sēdē apstiprināja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavotos priekšlikumus par nepieciešamo investīciju piešķiršanu ziņošanas sistēmas pilnveidošanai par kuģu radītajiem atkritumiem Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā (SKLOIS).

Lai SM nodrošinātu Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna “Digitālā transformācija” reformu un investīciju valsts pārvaldes digitālajai transformācijai – projekta “Ziņošanas sistēmas pilnveidošana par kuģu radītajiem atkritumiem Starptautiskajā kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmā” realizēšanu, apstiprinātas projekta izmaksas 142 780 eiro apmērā. 118 000 eiro tiks piešķirti no ES Atveseļošanas un noturības mehānisma finansējuma, bet 24 780 eiro liels finansējums no valsts budžeta līdzekļiem, pievienotās vērtības nodokļu izmaksu segšanai.

Finansējums nepieciešams, lai ieviestu SKOLIS papildinājumus, tādējādi nodrošinot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas par ostas atkritumu pieņemšanas iekārtām kuģu atkritumu nodošanai praktisku izpildi un informācijas tehnoloģiju atbalstu attiecībā uz elektronisku ziņošanu par kuģu radītajiem atkritumiem un to uzskaiti dalībvalstu informācijas sistēmās.

Projekta ietvaros tiks papildināta esošā SKOLIS datu ievade un apmaiņa ar ES kuģošanas informācijas sistēmu. Papildinājuma rezultātā SKOLIS vienlaikus jau iepriekš uzkrātajiem datiem par kuģu ienākšanu un iziešanu no Latvijas ostām, tiks uzkrāti jauni dati par kuģu reāli nodotajiem atkritumiem, to daudzumu un tipu, kā arī nodrošināta datu sniegšana ES kuģošanas informācijas sistēmām.