Kategorijas
Likumdošana, normatīvie akti Pasta un telekomunikāciju pakalpojumi

Grozījumi “Pasta likumā” nodrošinās abonētās preses piegādes izdevumu pieauguma samaksu no valsts budžeta līdzekļiem

Ministru kabinets otrdien, 23. janvārī, atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto priekšlikumu grozījumam “Pasta likumā”, kas nodrošinās abonētās preses piegādes pakalpojumu tarifu pieauguma segšanu no valsts budžeta.

Satiksmes ministrija

Ministru kabinets otrdien, 23. janvārī, atbalstīja Satiksmes ministrijas (SM) sagatavoto priekšlikumu grozījumam “Pasta likumā”, kas nodrošinās abonētās preses piegādes pakalpojumu tarifu pieauguma segšanu no valsts budžeta.

Saskaņā ar “Pasta likumā” noteikto, maksa par preses piegādes pakalpojumiem tiek sadalīta divās daļās, kur vienu daļu apmaksā preses izdevējs, bet otru daļu maksā no valsts budžeta līdzekļiem (dalītais maksājums), ievērojot Ministru kabineta (MK) noteikto procentuālu apmēru.

Par abonēto preses piegādi 2023. gadā preses izdevēji 2022.gada augustā noslēdza līgumus ar universālā pasta pakalpojuma sniedzēju “Latvijas Pasts”, lai savlaicīgi uzsāktu abonēšanas kampaņu un plānotu izdevniecības procesus. Attiecīgi noslēgtajos līgumos ir norādīti tajā brīdī spēkā esošie tarifi, kurus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprināja 2021. gadā. Savukārt pērnā gada nogalē SPRK apstiprināja jaunus preses piegādes pakalpojumu tarifus, nosakot, ka tie stāsies spēkā no 2023. gada 1. marta.

Grozījums “Pasta likumā” paredz papildināt pārejas noteikumus, nosakot, ka 2023.gadā preses izdevēji par preses piegādes pakalpojumiem maksās saskaņā ar līgumos norādītajiem tarifiem, bet maksājumu starpību, atbilstoši pērn pieņemtajam tarifu pieaugumam, segs no valsts budžeta. Tādējādi likumprojekts paredz arī nosacījumus valsts budžeta līdzekļu maksājamās starpības aprēķināšanai, balstoties uz šobrīd jau spēkā esošajiem tarifiem.

Ņemot vērā, ka minētais risinājums radīs ietekmi uz valsts budžetu, SM sadarbībā ar Kultūras ministriju (KM) sagatavoja 2023. gada prioritārā pasākuma pieteikumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 194 047 eiro apmērā. Šo finanšu līdzekļu piešķiršana tika atbalstīta MK 13. janvāra sēdē, izskatot informatīvo ziņojumu par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2023. gadam.

Likumprojekts stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.