Kategorijas
Arhitektūra, interjers, dizains Būvniecība un nekustamais īpašums

Atvieglo kvalifikācijas prasības būvinspektoriem

2023. gada 17. janvāra sēdē Ministru kabinets apstiprināja izmaiņas noteikumos par būvinspektoriem, kas ļaus paplašināt pretendentu loku uz būvinspektora amatiem un vienkāršos jaunu būvinspektoru atlases procesu, kā arī nodrošinās samērīguma principa ievērošanu attiecībā uz būvinspektoram izvirzāmajām kvalifikācijas prasībām.

Ekonomikas ministrija

2023. gada 17. janvāra sēdē Ministru kabinets apstiprināja izmaiņas noteikumos par būvinspektoriem, kas ļaus paplašināt pretendentu loku uz būvinspektora amatiem un vienkāršos jaunu būvinspektoru atlases procesu, kā arī nodrošinās samērīguma principa ievērošanu attiecībā uz būvinspektoram izvirzāmajām kvalifikācijas prasībām.

Pieaugot būvniecības apjomiem, kā arī būvju sarežģītībai un kompleksumam, pieaug arī darba apjoms pašvaldības būvvaldei un tās amatpersonām – būvinspektoriem. Daudzas pašvaldību būvvaldes ir norādījušas uz būvinspektoru trūkumu un grūtībām piesaistīt jaunus būvinspektorus.

Uz būvinspektora tiesību iegūšanu var pretendēt būvspeciālists, kuram pēdējo divu gadu laikā nav izteikts vairāk kā viens brīdinājums, vai nav apturēta vai anulēta būvspeciālista sertifikāta darbība. Proti, profesionālo atbildību būvspeciālistam piemēro par tādiem pārkāpumiem, kas liecina par būvspeciālista nepietiekamu rūpību vai ļaunprātīgu darbību – rīcību, kas nav savienojama ar darbošanos reglamentētajā profesijā.

Vienlaikus, šobrīd būvspeciālista sertifikātu var apturēt un viņu izslēgt no būvinspektoru reģistra arī gadījumā, ja būvspeciālists noteiktajā termiņā nav samaksājis uzraudzības maksu, nav ievadījis reģistrā informāciju par iepriekšējā kalendāra gadā apgūtajām profesionālās pilnveides programmām, semināriem un citiem kompetenci paaugstinošiem pasākumiem vai patstāvīgo praksi, vai nav sniedzis kompetences pārbaudes iestādes pieprasīto informāciju, kas nepieciešama būvspeciālista patstāvīgās prakses izvērtēšanai.

Iepriekš minētie pārkāpumi pēc savas būtības ir formāli un neliecina par personas faktiskajām spējām atbilstoši pildīt savus profesionālos pienākumus vai trūkumiem profesionālo pienākumu izpildē. Tādēļ turpmāk no regulējuma tiks izslēgts ierobežojums būvspeciālistam ieņemt būvinspektora amatu, ja ir bijis apturēts patstāvīgās prakses sertifikāts par uzraudzības gada maksas nemaksāšanu vai būvspeciālistu reģistrā neievadīto informāciju par profesionālo pilnveidi, vai veikto patstāvīgo praksi, vai arī par kompetences pārbaudes iestādei nesniegto informāciju.

Detalizētāk ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumos Nr. 499 “Noteikumi par būvinspektoriem” var iepazīties vienotajā Tiesību aktu portālā.