Kategorijas
Finanšu un apdrošināšanas darbības Rūpniecība un tirdzniecība

Atbalstā energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem izmaksāti 23,5 miljoni eiro

2022. gada decembrī Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) pieņēmis 134 lēmumus par atbalsta piešķiršanu energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, un kopā sniegtā atbalsta apmērs ir 23 547 431.31 EUR.

Būvniecības valsts kontroles birojs

2022. gada decembrī Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) pieņēmis 134 lēmumus par atbalsta piešķiršanu energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, un kopā sniegtā atbalsta apmērs ir 23 547 431.31 EUR.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumiem Nr.638 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku” no 2022. gada 18. oktobra līdz 17. novembrim energoietilpīgie apstrādes rūpniecības uzņēmumi varēja pieteikties BVKB dabasgāzes un elektroenerģijas resursu cenu pieauguma kompensēšanai par laikposmu no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim.

Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem tika piešķirts granta (dāvinājuma) veidā. Atbalsts dabasgāzes un elektroenerģijas resursu cenu pieauguma kompensēšanai uzņēmumiem bija paredzēts līdz 30 % no dabasgāzes vai elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām, kopā nepārsniedzot 2 milj. EUR saistīto personu grupai.

Atbalstam varēja pieteikties uzņēmumi, kas veic saimniecisko pamatdarbību kādā no Ministru kabineta noteikumu Nr.638 pielikumā minētajām nozarēm, to energoresursu izmaksas veido vismaz 3% no kopējām uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksām un kopējais elektroenerģijas vai kopējais dabasgāzes patēriņš uzņēmuma vajadzībām 2021. gadā bija vismaz 500 MWh.

Atbalsta saņēmēju saraksts pieejams BVKB mājaslapā šeit.