Kategorijas
Iepirkumi, ES fondi Iepirkumu ABC

Iepirkumu uzraudzības birojs ar 2023. gada 1. janvāri maina adresi un saziņas kārtību

No 2023. gada 1. janvāra Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk – Birojs) ir jauna adrese un jauna apmeklējumu kārtība. Proti, Birojs atradīsies Finanšu ministrijas telpās, un apmeklētājiem ir iepriekš jāpiesaka Biroja apmeklējums.
Jaunā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

Iepirkumu uzraudzības birojs

No 2023. gada 1. janvāra Iepirkumu uzraudzības birojam (turpmāk – Birojs) ir jauna adrese un jauna apmeklējumu kārtība. Proti, Birojs atradīsies Finanšu ministrijas telpās, un apmeklētājiem ir iepriekš jāpiesaka Biroja apmeklējums.  

Jaunā adrese: Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919, Latvija

– Apmeklējums jāpiesaka Biroja administratoram pa tālruni: 

+371 22416641 vai jāsūta informācija uz e-pastu pasts@iub.gov.lv.

Ņem vērā! 

Ievēro – arī telefonsaziņa no 2023. gada 1. janvāra mainās.

Biroju varēs sazvanīt pa vienoto numuru +371 22416641, kur, nospiežot attiecīgu taustiņu, piedāvās vairākas izvēles:

#1 – konsultācijām par normatīvo aktu piemērošanu. Mainīts konsultāciju sniegšanas laiks – P.-C. 9.00-12.00;

#2 – konsultācijām par paziņojumu aizpildīšanu, par Publikāciju vadības sistēmas atbalstu un statistikas pārskatiem. Konsultācijas sniedz P.- Pk. 9.00-16.00;

#3 – konsultācijas par sūdzību iesniegšanu un depozīta piemērošanu. Konsultācijas sniedz P.-Pk. 9.00-16.00;

#4 – ja nepieciešams sazināties ar lietvedību;

#5 – saziņai ar biroja administratoru citos jautājumos.

Savukārt e-pasta saziņas kanāli paliek kā līdz šim:

pasts@iub.gov.lv – e-pasta adrese oficiālai sarakstei;

atbalsts@iub.gov.lv – e-pasta adrese Publikāciju vadības sistēmas (PVS) atbalsta sniegšanai;

datuspecialists@iub.gov.lv – e-pasta adrese saziņai ar Biroja datu aizsardzības speciālistu;

parkapumi@iub.gov.lv – e-pasta adrese ziņojumiem par iespējamiem administratīvajiem pārkāpumiem publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā, saziņai administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros un trauksmes cēlēju ziņojumiem;

apmacibas@iub.gov.lv – e-pasta adrese saziņai par Iepirkumu uzraudzības biroja piedāvātajām apmācībām.