BVKB uzsāk atbalsta piešķiršanu energoietilpīgajiem rūpniecības uzņēmumiem

in ,
Autors: Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvniecības valsts kontroles birojs

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) uzsācis lēmumu pieņemšanu par atbalsta piešķiršanu energoietilpīgajiem apstrādes rūpniecības komersantiem, kas noteiktajā termiņā iesnieguši pieteikumus tā saņemšanai. Kopā BVKB saņemti 147 komersantu iesniegumi par kopējo atbalsta pieprasījumu 24 527 295,36 EUR apmērā. Šonedēļ BVKB pieņēmis jau 32 lēmumus par kopējo izmaksājamo atbalstu komersantiem 8 484 552,96 EUR apmērā.

Novembra beigās Ekonomikas ministrija saņēma Eiropas Komisijas saskaņojumu atbalstam apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem komersantiem un 1. decembrī publicēja paziņojumu Latvijas Vēstnesī. Līdz ar to no šā gada 2. decembra spēkā stājās Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 638 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 638) un Ministru kabineta 2022.gada 8. novembra noteikumi Nr.703 “Grozījumi Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumos Nr. 638 “Kārtība, kādā tiek piešķirts un administrēts atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības komersantiem, lai mazinātu Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu radītās sekas uz ekonomiku”” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 703).

Jau iepriekš vēstīts, ka no šā gada 18. oktobra līdz 17. novembrim energoietilpīgie apstrādes rūpniecības uzņēmumi varēja iesniegt pieteikumus BVKB dabasgāzes un elektroenerģijas resursu cenu pieauguma kompensēšanai.

Atbalsts apstrādes rūpniecības energoietilpīgiem komersantiem tiek piešķirts granta (dāvinājuma) veidā. Granta atbalsts dabasgāzes un elektroenerģijas resursu cenu pieauguma kompensēšanai komersantam paredzēts līdz 30 % no dabasgāzes vai elektroenerģijas attiecināmajām izmaksām, kopā nepārsniedzot 2 milj. EUR saistīto personu grupai. Atbalstu piemēro arī kā avansa maksājumu (t.i. par š.g. novembri un decembri), pēc tam pārbaudot faktisko izdevumus un nepieciešamības gadījumā veicot sniegtā atbalsta apmēra pārrēķinu.

Atbalstam varēja pieteikties komersanti, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

  • komersants veic saimniecisko pamatdarbību kādā no Ministru kabineta noteikumu pielikumā minētajām nozarēm;
  • tā energoresursu izmaksas sastāda vismaz 3% no kopējām komersanta saimnieciskās darbības izmaksām;
  • kopējais elektroenerģijas patēriņš komersanta vajadzībām 2021. gadā bija vismaz 500 MWh vai kopējais gāzes patēriņš 2021. gadā bija vismaz 500 MWh.

Atbalsts energoietilpīgiem komersantiem tiek piešķirts par laikposmu no 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim.