Valsts ieņēmumu dienests pievienojas valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajai platformai

Valsts ieņēmumu dienests

No 15. novembra, Valsts ieņēmumu dienests (VID) pievienojas valsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotajai platformai. Tādējādi informācija par nodokļu un muitas jautājumiem Jums turpmāk būs pieejama mūsdienīgākā un ērtāk lietojamā vietnē.

Visās nu jau vairāk nekā 100 valsts un pašvaldību tīmekļa vietnēs, kas izvietotas vienotajā platformā, saturs izvietots vienādi, tādējādi palīdzot lietotājiem atpazīt vietnes piederību valsts pārvaldei un palīdzot vieglāk orientēties saturā. Vietņu dizains tapis, balstoties uz lietojamība (UX) un piekļūstamības testiem, tāpēc tas nodrošina ērtu lietošanu no dažādām ierīcēm un pieejamību cilvēkiem ar redzes, dzirdes un kustību traucējumiem.

Pats VID tīmekļvietnes saturs, pārceļoties uz jauno platformu, nemainās, bet ir mainīts pirmās lapas izkārtojums, izceļot tieši lietotājiem svarīgāko.

Pārceļoties uz jauno platformu, mēs saglabājam savu virtuālo asistentu Tomu, ko VID lapas lietotāji jau iepazinuši un iemīļojuši.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēto Tīmekļvietņu vienoto platformu izstrādājusi Valsts kanceleja ciešā sadarbībā ar Iekšlietu ministrijas Informācijas centru – platformas tehnisko resursu turētāju –, Valsts reģionālās attīstības aģentūru, kas nodrošina platformas tehnoloģisko uzturēšanu, konsultatīvo, tehnoloģisko un lietotāju atbalstu un drošības prasību izpildi, un Kultūras informācijas sistēmu centru, kura pārziņā ir valsts pārvaldes mašīntulkošanas servisa un virtuālā asistenta integrācija Tīmekļvietņu vienotajā platformā.