Kategorijas
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība Uzņēmējdarbība

LVM aicina pieteikties atklātā konkursā meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšanai

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) aicina potenciālos pakalpojumu sniedzējus līdz 9.septembrim iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā “Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2023. un 2024.gadā”, liecina LVM publiskotā informācija.

LETA

AS “Latvijas valsts meži” (LVM) aicina potenciālos pakalpojumu sniedzējus līdz 9.septembrim iesniegt piedāvājumu atklātā konkursā “Meža atjaunošanas, kopšanas un aizsardzības pakalpojumu sniegšana 2023. un 2024.gadā”, liecina LVM publiskotā informācija.

Iesniegt piedāvājumu var darbu veicēji no visiem Latvijas reģioniem ar dažādām prasmēm un pieredzi meža darbos.

Konkurss izsludināts mežsaimniecisko darbu veikšanai, kuru izpilde paredzēta 2023. un 2024.gadā. Iesniedzot piedāvājumu, konkursā iespējams pieteikties darbu veikšanai 2023.gadam vai arī 2023. un 2024.gadam.
Lai nodrošinātu atbilstošu atalgojumu par padarīto darbu, ņemot vērā ar cenu svārstībām un darba spēka trūkumu saistītās straujās un neprognozējamās izmaiņas tirgū, iepirkuma līgumos paredzēts cenu pārskatīšanas mehānisms.

Tas nozīmē, ka LVM pārskatīs pakalpojuma cenu ne biežāk kā vienu reizi kalendārajā mēnesī, un uzņēmējs varēs bez jebkādām sankcijām atkāpties no saistību izpildes 2024.gadā, paziņojot par to LVM laika periodā no 2023.gada 1.jūnija līdz 2023.gada 15.jūnijam.

“Iesniedzot piedāvājumu konkursā, pretendentiem ir objektīvi jāizvērtē savas tehniskās spējas un jāpiedāvā atbilstoša pakalpojuma cena,” norāda LVM mežkopības darbu eksperts Juris Katrevičs.

Tajā pašā laikā, lai informētu par atklātā konkursa nolikuma noteikumiem, pakalpojumu sniegšanas kārtību, kā arī atbildētu uz potenciālo pakalpojumu sniedzēju jautājumiem, šā gada 17.augustā plkst.10 klātienē un vienlaikus arī tiešsaistē notiks ieinteresēto piegādātāju sanāksme.
Klātienē sanāksme notiks LVM Zemgales reģiona klientu centra zālē “Alnis”, bet attālināti tai varēs pieslēgties tiešsaistē “Microsoft Teams” platformā.

Dalība ieinteresēto piegādātāju sanāksmē tiešsaistē jāpiesaka līdz 2022.gada 16.augusta plkst.17, informējot LVM mežkopības darbu ekspertu Katreviču pa tālruni 29830492 vai rakstot e-pastu uz “j.katrevics@lvm.lv”.

E-pasta vēstulē jānorāda ieinteresētā piegādātāja nosaukums un elektroniskā pasta adrese, uz kuru saņemt piekļuves informāciju sanāksmei.

Konkursa rezultātā LVM kopā ar sadarbības partneriem veiks meža stādīšanu 12 590 hektāru apjomā, tāpat atjaunoto meža platību papildināšanu 1830 hektāru apjomā, atjaunoto meža platību agrotehnisko kopšanu 38 005 hektāru apjomā, kā arī jaunaudžu kopšanu 40 805 hektāru apjomā, atjaunoto meža platību aizsardzību 20 740 hektāru apjomā un jaunaudžu stumbru aizsardzību 5115 hektāru apjomā.

LVM vienīgais īpašnieks ir valsts, bet akciju turētāja – Zemkopības ministrija.