Kūdras nozares ilgtspējīga attīstība ir atkarīga no visu iesaistīto pušu sekmīgas sadarbības

in , ,
Autors: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2022. gada 30. jūnijs, Rīga – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Toms Plešs, atkārtoti tiekoties ar Latvijas Kūdras asociācijas vadību, pārrunāja jautājumus, kas saistīti ar kūdras nozares ilgtspējīgas attīstības veicināšanu. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) un Asociācija ir vienisprātis par nepieciešamību īstenot tālredzīgu nozares politiku un apstiprināt Taisnīgas pārejas fonda (TPF) plānu.

Ministrs Plešs: “Sarunās ar Eiropas Komisiju esam sekmīgi aizstāvējuši Latvijas kūdras nozares intereses un panākuši, ka kūdras ieguves apjomi netiks samazināti. Tas izdevies arī pateicoties veiksmīgai ministrijas ekspertu un Latvijas Kūdras asociācijas pārstāvju sadarbībai. Vienlaikus jāatzīmē, ka plāns paredz pasākumus būtiskai SEG emisiju samazināšanai kūdras nozarē, tajā skaitā apņemšanos no 2030. gada atteikties no kūdras izmantošana enerģētikā. Darbs turpinās, tādēļ būtiski, ka iesaistītās puses sadarbojas.”

TPF palīdzēs sniegt reģionos iespēju risināt jautājumus saistībā ar sociālajām, nodarbinātības, ekonomiskajām un vides sekām, ko rada pārkārtošanās uz 2030. gadam izvirzītajiem Eiropas Savienības (ES) enerģētikas un klimata mērķrādītājiem un uz klimatneitrālu Savienības ekonomiku līdz 2050. gadam.

Atteikšanās no kūdras izmantošanas enerģētikā līdz 2030. gada 31. decembrim ir priekšnosacījums, lai Latvija saņemtu 184,2 milj. eiro TPF finansējumu paredzētajiem investīciju pasākumiem. Šobrīd kūdra tiek izmantota enerģētikā niecīgos apjomus, savukārt tās plašāka izmantošana būtiski palielinātu SEG emisijas, jo kūdrai kā kurināmajam ir liela emisiju intensitāte. Tādējādi tiktu kavēta gan klimata mērķu sasniegšana, gan potenciāli radīts papildu slogs uz citām nozarēm, kur SEG emisiju samazināšana jau šobrīd ir izaicinājums.

Taisnīgas pārkārtošanās teritoriālais plāns izstrādāts atbilstoši nacionālajiem plānošanas dokumentiem, Ministru kabineta mandātam un ir saskaņots ar Latvijas kūdras asociāciju, kas apvieno 20 uzņēmumus un ar tiem saistītos uzņēmumus, kuri veic kūdras ieguvi vairāk nekā 70% no kūdras ieguves platībām Latvijā.