Uzņēmumu energoefektivitātei un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām būs pieejami 80,5 milj. eiro no Atveseļošanas fonda

2022. gada 7. jūnija sēdē Ministru kabinets apstiprināja Latvijā pirmo Atveseļošanas fonda atbalsta programmu, kuras ievaros uzņēmumiem būs pieejams finansējums energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju plašākai izmantošanai.

“Energoefektivitātes uzlabojumi vai alternatīvu energoresursu tehnoloģiju izmantošana prasa investīcijas. Taču šobrīd, kad gan ģeopolitiskā situācija, gan arī visu būtiskāko energoresursu cenas uzrāda ārkārtēju un iepriekš grūti prognozējamu kāpumu, ir pēdējais brīdis pārdomāt enerģētiskos paradumus un ieguldīt uzņēmuma ilgtspējā. Tāpēc, lai palīdzētu mūsu uzņēmējiem saglabāt konkurētspēju un sekmētu produktivitāti, esam sagatavojuši atbalsta programmu uzņēmējiem, kas veicinās neatkarību no neprognozējamām energoresursu cenu svārstībām un vienlaikus – stiprinās Latvijas enerģētisko drošību. Ekonomikas ministrija piedāvā pirmo atbalsta programmu Atveseļošanas fonda ietvaros un tā būs pieejama ļoti plašam uzņēmēju lokam,” norāda ekonomikas ministre Ilze Indriksone.

Atbalsts uzņēmumiem būs pieejams kā finanšu institūcijas “Altum” aizdevums vai “Altum” paralēlais aizdevums ar kapitāla atlaidi pamatsummas dzēšanai –  maksimālā aizdevuma summa ir 5 milj. EUR ar aizdevuma termiņu līdz 20 gadiem. Savukārt atbalsts tiks piešķirts kā kapitāla atlaide jeb finanšu institūcija “Altum” samazinās aizdevuma apmēru 30 % apmērā, bet ne vairāk kā 1,5 milj. EUR, pēc tam, kad projekts būs realizēts un tiks sasniegti mērķa rādītāji.

Zane Petre, Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja uzsver: “Šodienas apstākļos īpaši svarīgi stiprināt Latvijas un Eiropas Savienības enerģijas drošību un efektivitāti. Valdībā apstiprinātā uzņēmējdarbības energoefektivitātes atbalsta programma, dos iespēju daudziem Latvijas uzņēmējiem samazināt enerģijas patēriņu, pakāpeniski atteikties no fosilās enerģijas un pariet uz tīrāku un drošāku enerģijas izmantošanu. Atcerēsimies, ka vislabākā enerģija ir tā, kas ietaupīta un nekad nav iztērēta! Jaunā programma ir viena no pirmajām, kas izstrādāta Latvijas Atveseļošanās un noturības plāna ietvaros. Programmas ietvaros uzņēmumu projekti varēs saņemt aizdevumus un kapitāla atlaides, lai “zaļinātu” savu saimniecisko darbību, palielinātu ilgtspēju un samazinātu savu ekoloģisko pēdu. Visā projektu ieviešanas ciklā uzņēmējiem būs jāievēro princips “nenodarīt būtisku kaitējumu videi”, nodrošinot projektu ilgtspēju.”

Pirmo četru nedēļu laikā, no dienas, kad “Altum” uzsāks pieņemt pieteikumus, un turpmāk līdz pieejams finansējums, atbalstam varēs pieteikties Latvijas Republikā reģistrēts:

  • komersants, kurš darbojas apstrādes rūpniecības nozarē, vai:
  • komersants, kurš atbilst vienam sekojošiem kritērijiem:

             -komersants vai komersanta saistīto personu grupa eksportē vismaz 51 % no saražotā, vai;

             -komersanta eksporta apjoms pēdējā noslēgtā finanšu gada laikā vismaz 1 000 000 EUR.

Savukārt pēc četrām nedēļām, no dienas, kad “Altum” uzsāks pieņemt pieteikumus, atbalstam varēs pieteikties, papildus iepriekš minētajiem, arī pārējie – lielākā daļa Latvijas Republikā reģistrēto komersantu.

Aizņēmumu uzņēmums varēs saņemt nedzīvojamo ēku energoefektivitāti paaugstinošu pārbūves vai atjaunošana darbu veikšanai, kā arī energoefektīvu ražošanas un tās blakusprocesus nodrošinošo iekārtu iegādei, lai aizstātu esošās, mazāk energoefektīvās iekārtas. Tāpat paredzēts, ka finansējumu varēs ieguldīt ēku inženiersistēmu atjaunošanā, pārbūvē vai izveidē, sekundāro energoresursu atgūšanai no ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem, kā arī atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju ieviešanai, piemēram, saules paneļiem, vēja ģeneratoriem, biomasas tehnoloģiju ieviešanai u.c. tehnoloģijām.

Pieejamais Atveseļošanas fonda finansējums programmas ietvaros ir 80,5 milj. EUR, kur 30,58 milj. EUR paredzēti energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai un 50 milj. EUR pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģijām.

Atbalstam uzņēmumi varēs pieteikties “Altum” tuvāko mēnešu laikā un pieteikumus varēs iesniegt kamēr vien būs pieejams finansējums.

Plašāk par apstiprināto atbalsta programmu “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.2.i. investīcijas “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un pētniecības un attīstības aktivitātes (t.sk. bioekonomikā))” 1.2.1.2.i.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana uzņēmējdarbībā (ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē)” īstenošanas noteikumi” var iepazīties vienotajā Tiesību aktu portālā.

Papildus uzņēmumus š.g.15. jūnijā aicinām uz EnergoForumu 2022, kas notiks Jelgavas ielā 3, Rīgā. Pasākumā būs iespējams uzzināt praktiskus risinājumus, kā uzņēmumam kļūt efektīvākam un konkurētspējīgākam, būtiski samazinot energoresursu izmaksas. Vairāk informācijas šeit.