Kategorijas
Izglītība un zinātne

Par 150 000 eiro plāno palielināt dalībai starptautiskajos projektos pieejamo kopējo finansējumu

Par 150 000 eiro plānots palielināt kopējo finansējumu, kas paredzēts dalībai starptautiskajos projektos darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais noteikumu projekts.

Par 150 000 eiro plānots palielināt kopējo finansējumu, kas paredzēts dalībai starptautiskajos projektos darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, liecina Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotais noteikumu projekts.

Papildu finansējumu dalībai starptautiskajos projektos tiks piešķirts, pārdalot finansējumu 150 000 eiro apmērā no pasākuma “Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide” līdzekļiem – 127 500 eiro apmērā no Eiropas Sociālā fonda un 22 500 eiro apmērā no valsts budžeta līdzfinansējuma.

Plānots, ka papildu finansējums tiks izmantots Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas (PIAAC) pētījumam, kura kopējais finansējums ir 2,5 miljoni eiro. To Latvijā īsteno projekta sadarbības partneris Latvijas Universitāte (LU).

Kā liecina informāciju noteikumu projektā, LU bija izsludinājusi atklātu konkursu par “Datu ieguves pakalpojumiem projekta “Starptautiskās pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas (OECD PIAAC) īstenošana Latvijā” ietvaros”, kas noslēdzās bez rezultāta. Attiecīgi LU Zinātniskās darbības nodrošinājuma iepirkumu komisijas sēdē tika pieņemts lēmums pārtraukt iepirkumu, jo vienīgā pretendenta SIA “SKDS” piedāvātā līgumcena 1 459 900 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN) pārsniedza iepirkuma nolikumā norādīto paredzamo līgumcenu – 1 100 000 eiro bez PVN.

Vienlaikus IZM pauž bažas par atkārtota iepirkuma veikšanu, norādot, ka gadījumā, ja tas atkal noslēgsies bez rezultāta, attiecīgi tiks apdraudēta visa pētījuma īstenošana Latvijā, jo nebūs iespējams pētījumu paspēt īstenot vienlaicīgi ar citām dalībvalstīm.

Pašlaik LU jau ir sagatavojusi nepieciešamās izmaiņas iepirkuma dokumentācijā, lai tuvākajā laikā sludinātu jaunu iepirkumu par attiecīgi nepieciešamo summu, veicot izpēti un pārrunas ar potenciālajiem pretendentiem, lai veicinātu pieteikšanos iepirkumam. Vienlaikus ir veikta izpēte par citu PIAAC dalībvalstu pieredzi datu vākšanas iepirkumos.

Pilotpētījumu plānots īstenot jau 2022.gada pirmajā ceturksnī. Pētījuma simulācijas nodevumu iesnieguma termiņš paredzēts ne vēlāk kā līdz 1.martam, bet lauka darba izmēģinājuma nodevuma termiņš – ne vēlāk kā līdz 1.augustam.