Kategorijas
Mediji, PR, poligrāfija, reklāma

Plašsaziņas līdzekļu atbalstam Mediju atbalsta fondā finansējums šogad palielināts par 3,7 miljoniem eiro

Plašsaziņas līdzekļu atbalstam 2022. gadā Mediju atbalsta fonda (MAF) ietvaros paredzētas 4 atbalsta programmas 4 524 505 eiro vērtībā, kas ir par 3,7 miljoniem eiro vairāk nekā pērn: nacionālajiem medijiem pieaugums būs 1,38 miljoni eiro, reģionālajiem medijiem – 822 704 eiro. MAF atbalsta programmas arī šogad turpinās administrēt Sabiedrības integrācijas fonds (SIF).

Plašsaziņas līdzekļu atbalstam 2022. gadā Mediju atbalsta fonda (MAF) ietvaros paredzētas 4 atbalsta programmas 4 524 505 eiro vērtībā, kas ir par 3,7 miljoniem eiro vairāk nekā pērn: nacionālajiem medijiem pieaugums būs 1,38 miljoni eiro, reģionālajiem medijiem – 822 704 eiro. MAF atbalsta programmas arī šogad turpinās administrēt Sabiedrības integrācijas fonds (SIF).

“Mediju atbalsta fonds ir viena no būtiskākajām mediju atbalsta sistēmas sastāvdaļām, un ir gandarījums, ka MAF pieejamais finansējums satura veidošanai turpina pieaugt. Vienlaikus ir skaidrs, ka mediju atbalsta politikā jāturpina darbs pie mediju digitālās transformācijas sekmēšanas un digitālo prasmju apguves, lai nozarei palīdzētu pārvarēt ar mediju vides izmaiņām saistītos izaicinājumus un veidotu daudzveidīgu, konkurētspējīgu un kvalitatīvu mediju vidi,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

3,7 miljonu eiro pieaugumu MAF veido Kultūras ministrijas panāktais finansējuma palielinājums valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2,6 miljonu eiro apmērā, kā arī 1,1 miljona eiro pārdale no NEPLP atbalsta instrumentiem.

Mediju, kas sasniedz nacionāla mēroga auditoriju, atbalstam MAF programmā “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” šogad būs pieejami 2 104 241,28 eiro. Atbalsta programmas nolikumā noteiktas prioritāri atbalstāmās tematiskās ievirzes – piemēram, pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas žanrs, mediju kritikas žanrs, medijpratību un sabiedrības saliedētību veicinošs saturs u.c.

Reģionos strādājošo mediju atbalstam MAF mērķprogrammā “Reģionālo un vietējo mediju atbalsta programmai” paredzēti 1 359 590 eiro. Programmā pieejamais finansējums ir sadalīts 2 kategorijās – Sabiedriski nozīmīga satura veidošanai, kā arī paredzēts atsevišķs finansējums Latgales reģiona mediju atbalstam 195 560 eiro apmērā. Reģionālo mediju programmā prioritāri atbalstāmās tēmas iekļautas analogi nacionāla mēroga mediju atbalsta programmām.

Lai finansētu MAF programmu “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā tematiskajās kategorijās,” paredzēts finansējums 816 415,00 eiro, tai skaitā ziņu satura veidošanai (tostarp pētnieciskajai un analītiskajai žurnālistikai) 244 450 eiro, Bezmaksas televīzijas apraides programmas – 195 400,00 eiro, Vēlēšanu diskusijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās – 73 275,00 eiro, Saeimas vēlēšanas 2022 (atbalsts analītiskai un pētnieciskai žurnālistikai) – 97 700,00 eiro.

Tāpat šajā atbalsta programmā 58 740,00 eiro novirzīti diasporas mediju atbalstam, 48 950,00 eiro – saturam personām ar invaliditāti un 97 900,00 eiro mediju kritikas žanram.

Plānots uzsākt jaunu programmu izveidi mediju vides izmaiņu pētījumu veikšanai, kā arī mediju nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai (plānoti 83 000 eiro).

SIF Padomes sēdē 14. janvārī, tika apstiprināti visu trīs MAF atbalsta programmu nolikumi, paredzot iespēju precizējumus tajos izdarīt vēl līdz š.g. 4. februārim. MAF finansējuma sadalījumu un mērķprogrammu nolikumus saskaņojusi Mediju konsultatīvā padome pirms to skatīšanas 14. janvāra Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) padomē. Kultūras ministrija aicina producentus, tos apvienojošās organizācijas un citu mediju satura veidotājus piedalīties nākamajās Mediju konsultatīvās padomes sēdēs, kur vienoties par visas puses apmierinošiem MAF atbalsta nosacījumiem, lai š.g. 4. februāra SIF padomes sēdē nepieciešamības gadījumā vienotos par grozījumiem MAF atbalstā.

Plānots, ka MAF atbalsta konkursu izsludināšanu SIF uzsāks janvārī/februārī.