Kategorijas
Izglītība un zinātne

Sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem būs pieejami plašāki atbalsta pasākumi

Jauniešu garantijas iniciatīvas ietvaros sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem, kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās (NEET), turpmāk būs pieejams plašāks atbalsta pasākumu klāsts, kas palīdzēs veiksmīgāk iekļauties darba vai mācību vidē. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie noteikumu grozījumi, kas šodien, 2022. gada 11. janvārī, apstiprināti valdībā.

Jauniešu garantijas iniciatīvas ietvaros sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem, kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās (NEET), turpmāk būs pieejams plašāks atbalsta pasākumu klāsts, kas palīdzēs veiksmīgāk iekļauties darba vai mācību vidē. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie noteikumu grozījumi, kas šodien, 2022. gada 11. janvārī, apstiprināti valdībā.

Grozījumi paredz Eiropas Savienības (ES) fondu programmas Jauniešu garantijas iniciatīvas finansējuma atlikumu 1,2 miljonu eiro apmērā novirzīt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrai, lai veicinātu NEET jauniešu iesaisti nodarbinātībā vai izglītībā.

Sociālās atstumtības riska grupas jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās, turpmāk būs pieejams arī padomdevēja (mentors) vai personiskās izaugsmes trenera (coach) atbalsts ar mērķi veicināt jauniešu adaptāciju darba vietā vai izglītības iestādē, apgūstot vispārējās pamatizglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmu, profesionālās tālākizglītības programmu,  modulārās profesionālās izglītības programmas moduli vai moduļu kopu, studiju moduli vai studiju kursu augstskolā vai koledžā, pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmu, akadēmiskā bakalaura programmu, profesionālā maģistra studiju programmu vai akadēmiskā maģistra studiju programmu.

Jauniešiem būs pieejams arī atbalsts profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvei, kas dod iespēju iegūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes, vai profesionālās kvalifikācijas iegūšanai profesionālās tālākizglītības programmās. Tāpat paredzēts atbalsts ceļa izdevumu segšanai braucienam no deklarētās dzīves vietas uz mācību vai prakses vietu, kā arī stipendija jauniešiem, kas mācās profesionālās pilnveides programmās vai profesionālās tālākizglītības programmās.

Šie atbalsta pasākumi papildinās NEET jauniešiem jau pieejamo atbalsta pasākumu un pakalpojumu klāstu, kas tiek nodrošināts ES fondu projekta “PROTI un DARI” ietvaros.