Kategorijas
Transports

Reģionālajiem pasažieru pārvadātājiem piešķir 23,3 miljonus eiro zaudējumu segšanai

2021. gada 2. novembrī, Ministru kabinets apstiprināja Satiksmes ministrijas pieprasīto papildu finansējumu 23 390 194 eiro apmērā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai kompensētu zaudējumus reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem, tostarp arī saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības ierobežošanai noteiktiem pasākumiem sabiedriskajā transportā.  

2021. gada 2. novembrī, Ministru kabinets apstiprināja Satiksmes ministrijas pieprasīto papildu finansējumu 23 390 194 eiro apmērā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, lai kompensētu zaudējumus reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un vilcieniem, tostarp arī saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības ierobežošanai noteiktiem pasākumiem sabiedriskajā transportā.  

Finansējums piešķirts sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktības nodrošināšanai 2021. gada 2. pusgadā. Kopumā piešķirts papildu finansējums 23 390 194 eiro  apmērā, tostarp reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem 14 940 953 eiro, tai skaitā 4 678 433 eiro par Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanu un ierobežojošo pasākumu seku rezultātā pasažieru skaita mazināšanos un pārvadājumiem ar vilcieniem 8 449 241 eiro, tai skaitā 3 282 335 eiro par Covid-19 infekcijas izplatības mazināšanu un ierobežojošo pasākumu seku rezultātā pasažieru skaita mazināšanos

Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju un Covid-19 drošības pasākumu ieviešanu, t.sk., pieļaujamā pasažieru skaita ierobežojumu autobusos un vilcienos, iedzīvotāju mobilitātes ierobežošanu, attālināto darbu un mācībām, pārvietošanās paradumu maiņu, pasažieru skaits ievērojami samazinājies. Savukārt pasažieru skaita kritums samazinājis ieņēmumi no biļetēm, tādējādi palielinot zaudējumus pārvadātājiem. Tāpat papildu izdevumi pārvadātājiem radušies, lai transportlīdzekļos nodrošinātu epidemioloģisko prasību ieviešanu un ievērošanu.

Pasažieru skaita samazinājuma tendence saglabājas arī 2021. gadā, un ieņēmumi 2021. gada pirmajos astoņos mēnešos salīdzinot ar to pašu periodu pērn ir samazinājušies par 3,19 milj. eiro reģionālās nozīmes pārvadājumos ar autobusiem un 1,74 milj. eiro reģionālās nozīmes pārvadājumos ar vilcieniem.

2021. gadā sabiedriskā transporta pakalpojumu jomā ieviesta virkne uzlabojumu, tostarp līgumcenu nosacījumu ieviešana, bezmaksas sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšana atsevišķos Latvijas pagastos, atsevišķu maršrutu apkalpošana uz komerciāliem principiem, t.i. bez valsts dotāciju piešķiršanas un veikta maršrutu pārskatīšana, lai veidotu ērtākus savienojumus, vienlaikus mazinot nobraukuma apjomus. Neskatoties uz veiktajiem uzlabojumiem, kas ilgtermiņā sniegtu zaudējumu kompensācijas samazinājumu, vīrusa infekcijas Covid-19 pandēmijas apkarošanai noteiktie ierobežojumi veicinājuši sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radīto zaudējumu pieaugumu arī 2021. gadā.

Šogad reģionālajiem pasažieru pārvadātājiem, lai kompensētu zaudējumus par 2021. gada 1. pusgadu, tostarp arī saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības ierobežošanai noteiktiem pasākumiem, jau ir piešķirti 13 028 675 eiro.

Atbilstoši Sabiedriskā pakalpojuma likumā noteiktajam, iedzīvotājiem ir jābūt pieejamiem sabiedriskā transporta pakalpojumiem, t.sk., pakalpojumiem reģionālajos maršrutos, kas dod iespēju apmeklēt izglītības iestādes, ārstniecības iestādes, darbavietas, valsts un pašvaldību institūcijas. Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā noteikto, zaudējumus, kas radušies sabiedriskā pakalpojuma sniedzējam nodrošinot valsts pasūtījuma izpildi atbilstoši pieprasījumam, kompensē no valsts budžeta.