Kategorijas
Atkritumu apsaimniekošana un vide Iepirkumi, ES fondi

Bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādei pieejams ES fondu finansējums

Turpinot bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes attīstību Latvijā, no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) investīcijām pieejami vairāk nekā 17 miljoni eiro.

Turpinot bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes attīstību Latvijā, no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) investīcijām pieejami vairāk nekā 17 miljoni eiro. 

Šajā atlases kārtā finansējums paredzēts bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādes iekārtu izveidei, kas izmanto anaerobo pārstrādes metodi. Saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas sagatavotajiem nosacījumiem šajā atlases kārtā finansējums paredzēts investīcijām trijos atkritumu poligonos – “Brakšķi”, “Janvāri” un “Ķīvītes”. Plānots, ka šo projektu īstenošana palielinās atkritumu pārstrādes jaudu par 51 000 tonnu gadā.

ERAF finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projektam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma. Eiropas Savienības (ES) fondu programmā atkritumu pārstrādes attīstībai pieejamais finansējums palielināts kā papildu ERAF atbalsts COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai jeb REACT-EU: šajā atlases kārtā pieejamais ERAF finansējums ir 17 482 183 eiro.

Projektu iesniegumus no uzaicinātajiem ES fondu atbalsta pretendentiem CFLA pieņems līdz š.g. 22. novembrim

ES fondu atbalsts projektu īstenošanai paredzēts ES fondu programmas 5.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanu, pārstrādi un reģenerāciju” un tā 5.2.1.2. pasākuma “Atkritumu pārstrādes veicināšana” ietvaros, kas papildināts ar 13.1.3.2. pasākumu “Atkritumu atkārtota izmantošana, pārstrāde un reģenerācija”, izmantojot REACT-EU sniegto atbalstu.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.