VARAM pieprasa izvērtēt Ikšķiles novada Būvvaldes darbību

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, 21/12/2020

Post image for VARAM pieprasa izvērtēt Ikšķiles novada Būvvaldes darbību

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), secinot nepietiekamu būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzību, pieprasa Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājam Indulim Trapiņam izvērtēt Būvvaldes darbinieku darbību, kā arī Būvvaldes vadītājas atbilstību amatam. Tāpat ministrija izteica prasību izvērtēt Ikšķiles novada Administrācijas vadītājas atbilstību ieņemtajam amatam.

“Patvaļīga un nepietiekami uzraudzīta būvniecība pakļauj riskam gan būvniecības procesā iesaistītās puses, gan tos, kas uzceltajās ēkās plāno dzīvot. Tieši šī iemesla dēļ ir vitāli svarīgi sekot līdzi likumos noteiktajām prasībām un pašvaldības ikdienas darbā iedzīvināt efektīvu būvniecības uzraudzības mehānismu. Diemžēl Ikšķilē tika konstatēti vairāki trūkumi, kuri pieprasa detalizētu izvērtējumu. Pašvaldības un visas sabiedrības interesēs ir nodrošināt kvalitatīvu un drošu būvniecību,” uzsvēra vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Artūrs Tomes Plešs.

Plašsaziņas līdzekļos 1. novembrī izskanēja informācija par to, ka nekustamajā īpašumā Tīnūžu pagastā ir notikusi patvaļīga dīķa un dzīvojamās mājas būvniecība. Ministrija ir saņēmusi vietvaras priekšsēdētāja I. Trapiņa situācijas skaidrojumu un secināja, ka Ikšķiles novada pašvaldības būvvalde nepietiekami uzrauga būvniecības procesa atbilstību tiesiskumam. Konkrētajā īpašumā Būvvalde 9. novembrī konstatēja veikto būvdarbu neatbilstību akceptētajai dīķa būvniecības iecerei, īpašuma apsekošanu veicot divus gadus pēc dīķa būvniecības ieceres apstiprināšanas, reaģējot uz plašsaziņas līdzekļos izskanējušām aizdomām.

Tāpat I.Trapiņš norādīja, ka Ikšķiles Būvvalde š.g. 6. novembrī saņēma iesniegumu par dzīvojamās mājas būvniecību šajā īpašumā. Apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka īpašnieks, nesaņemot būvatļauju, jau ir veicis dzīvojamās mājas celtniecību. Ministrija secināja, ka, fiksējot patvaļīgu būvniecību pirms būvatļaujas izdošanas un uzsākot administratīvā pārkāpuma procesu, Būvvalde nav ievērojusi likumā* noteikto prasību. Proti, iestādei pēc atzinuma sastādīšanas un būvniecības apturēšanas ir jāpieņem lēmums par to, vai ēkai ir jāatjauno iepriekšējais stāvoklis (konkrētajā īpašumā tas nozīmētu mājas nojaukšanu) vai arī būvatļaujas izsniegšanu pēc dokumentu sakārtošanas un normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes.

VARAM secināja, ka Ikšķiles novadā apstiprināto ieceru būvniecības gaita netiek pietiekami uzraudzīta, turklāt netiek izpildītas Būvniecības likumā noteiktās prasībās attiecībā uz Būvvaldes lēmumiem. Tādēļ ministrija pieprasa izvērtēt Ikšķiles novada pašvaldības būvvaldes un atbildīgo darbinieku darbību un Būvvaldes vadītājas Andas Kauliņas atbilstību ieņemtajam amatam. Ņemot vērā, ka Būvvalde ir Administrācijas pakļautības iestāde, tad ministrijas ieskatā ir jāizvērtē arī Administrācijas vadītājas, izpilddirektores Agneses Jankunas atbilstību ieņemamajam amatam.

Informāciju sagatavoja Sabiedrisko attiecību nodaļa,
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: