Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) par Elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanu

Dagnija Pileniece, 31/05/2017

Post image for Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA) par Elektronisko iepirkumu sistēmas izmantošanu

2017. gada 1. martā pieņemtā Publisko iepirkumu likuma III nodaļa un no 2017. gada 1. aprīļa spēkā esošā Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma VI nodaļa nosaka prasības attiecībā uz iepirkuma komisiju, t. sk. iepirkuma komisijas izveidi, darbības pamatprincipiem, kā arī lēmumu pieņemšanas kārtību. Iepirkuma komisijas izveide ir viens no pirmajiem pasūtītājam veicamajiem soļiem jebkuras iepirkuma procedūras (iepirkuma) sākšanai. Lai Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā varētu veikt iepirkuma procedūru, iepirkuma veicējam jeb pasūtītājam (valsts pārvaldes iestāde, pašvaldība, pašvaldības iestāde, valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrība u. c.) jābūt reģistrētam EIS lietotājam.

Lietotāja darbiniekam, kurš izveidos iepirkuma vides sagatavi (sk. attēlu), EIS e­konkursu apakšsistēmā1 jābūt piešķirtai e­konkursu administratora lomai. Šī persona, pildot tikai e­konkursu administratora pienākumus, nav uzskatāma par iepirkuma dokumentācijas sagatavotāju Publisko iepirkumu likuma 25. panta un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 30. panta izpratnē. Tomēr gadījumā, ja e­konkursu administrators ir iepirkuma komisijas sastāvā vai iepirkuma dokumentācijas sagatavotāja statusā, tam būs jāparaksta apliecinājums par neieinteresētību. Jaunas iepirkuma vides sagataves izveidošanai e­konkursu administratoram jāizvēlas:
1) EIS e-konkursu apakšsistēma
2) sadaļa “Iepirkumi”
3) SIMBOLS+
 

Ienākt lai lasītu pilnu rakstu. (Neesi abonents? Pievienojies jau šodien!)

Iepriekšējais raksts:

Nākamais raksts: